Förverkligande av första hjälpen-kurser: 

 Kombinationsutbildningar (nät- och närutbildning) 

  1.  Kombinationsutbildningarna har getts ut förutom på finska, nu även på svenska och engelska och är redo för bruk av våra samarbetspartners
  2. Våra samarbetspartners har frågat om möjlighet till att kombinera både kursernas Livräddande första hjälp (nödförstahjälp) 8 t och Första hjälpen FHJ 1® närutbildningsdagar för kombinationsutbildningen. Detta är möjligt så att kursdeltagaren genomför nätutbildningsdelen för ifrågavarande kurs och anmäler sig till närutbildningen.Närutbildningen kan genomföras på samma kurs så att de som genomfört utbildningen för Livräddande första hjälp (nödförstahjälp) 8 t – gör de två första delarna (4 lektioner) och de som genomför utbildningen Första hjälpen FHJ 1® – genomför fyra delar (8 lektioner). Observera dock att i detta fall bör man öppna egna kurser för närundervisningsperioden och prestationer bör antecknas för separata evenemang, så att deltagaren får kompetens av genomförd utbildning och denne får betyg. Lägg märke till att kombinationsutbildning EJ kan kombineras med utbildningar som genomförs i sin helhet som närundervisning.

För kännedom till utbildare: Ifall det under de två första delarna av närundervisningsperioderna finns genomförare av både Första hjälpen kurs FHJ 1® samt Livräddande första hjälpen kurs (nödförstahjälp) 8 t, följs innehållet av kursen FHJ 1®. För förverkligandet finns det i materialbanken ett extra övningspass för att lägga till i övningsbanan för period II.

Närundervisningar 

  1. P.g.a coronavirussituationen kan alla närundervisningar undantagsvis ordnas som distansundervisning fram till 31.7.2020. Följ med ensiavunkouluttajat.fi/aktuellt
  2. Närundervisningsmaterial på svenska och engelska finns nu i materialbanken under språkversioner

 

Arrangering av utbildningar

  1. Certifierad kurs: deltagare som deltar i officiella, certifierade utbildningar i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram registreras i kompetensregister och på samma kurs kan ej finnas kursdeltagare som genomför andra kurser. Av kursen presteras avgift för betyg- och kompetensregistrering, och kursdeltagaren får betyg försett med oficiell certifieringsstämpel för att intyga sin kompetens antingen som mobil- eller plastkort. I andra utbildningar bör man ej använda material för Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram.
  2. De nya vidareutbildningsprogrammen för yrkeschaufförer (lastbil och buss) har publicerats. I materialbanken finns uppdaterade instruktioner för första hjälpen-kurser samt diarienummer (Utbildarinstruktion bilaga 3).
  3. I utbildningsportalen finns förnyade kursbeskrivningar samt kursinnehåll för marknadsföring.

 

Instruktörsutbildning

Kompletteringsutbildningen förnyas. Den första förnyade kompletteringsutbildningsdagen med expertföreläsningar ordnas i Vanda i juni. Anmäl dig till instruktörsutbildningen här: https://ensiavunkouluttajat.fi/kouluttajakoulutus/

 Annat som bör beaktas: 

  1. Uppdaterade hygieninstruktioner för första hjälpens praktiska övningar hittas på sidan ensiavunkouluttajat.fi: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/tiedote-ensiavun-kouluttajille-ensiapukursseilla-osallistujat-harjoittelevat-ainoastaan-paineluelvytysta/
  2. Mobiilikort tas i bruk 1.4.2020.
  3. Vi tar gärna emot respons för att utveckla vår verksamhet. Du kan ge respons via adressen https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/