Det hände mycket inom första hjälpen utbildning förra året. Röda Korsets nya certifierade utbildningssystem började sin verksamhet och togs på fullt i bruk i en kort tidtabell. Partnerorganisationer finns inom det nya systemet efter ett år mycket över 500 stycken. Sammanlagt ordnades första hjälpen utbildningar förra året över 8000 kurser. Det gör 22 utbildningar varje dag! Under en tid av coronarestriktioner är detta en mycket bra prestation.

Mängden av kombinations- och nätutbildningar växte märkbart. En väldigt positiv sak vi lagt märke till är att man i många läroverk tagit kombinationsutbildningar i ständigt bruk. Möjligheten att lära sig teoridelen i egen takt har gett önskad flexibilitet till studierna.

Förra sommaren har vi förflyttat oss till kontinuerligt utvecklingstillstånd av kompetenssystemet (Competence Admin). Detta betyder att vi förnyår systemet i en jämn takt vid sidan av utbildningarna. I år förnyar vi bl.a. Första hjälpen kursen FHJ2® samt fortsätter utvecklingen av distansutbildningar. Er respons är väldigt värdefull för oss. Bäst kan ni även i fortsättningen ge respons här. 

Vi fortsätter med partner- och utbildningsstödet varannan tisdag, på distans via Teams, som bekant sedan förra året. Deltagarantalet för utbildare och partners var väldigt varierande, men allt som allt fick evenemangen mycket tack. Man kan ställa frågor om vad som helst som har att göra med utbildning av första hjälp. Deltagarlänk och tidtabell finns här. Välkommen med att fråga och diskutera!

Vi hoppas att senast nästa höst kunna ordna närutbildningar på normalt sätt. Coronavirussituationen har förhoppningsvis åstadkommit en bestående påverkan i att händer tvättas aktivare i fortsättningen. Å andra sidan har distansutbildningslösningar fått mycket tack av sin flexibilitet. Kanske det finns en efterfrågan även efter coronavirussituationen.