Utbildnings- och kompetenssystemets (CA) förbättring för skapandet av nätutbildningskoder

Uppdatering i platsen för tillhandahållande Platsen för tillhandahållandet av nätutbildningar och nätutbildningsdelar ensiaputodistus.com uppdaterades på onsdagen den 4.11.2020 efter kl 19.00. I samband med detta förändrades tjänstens utseende och funktionerna...