På grund av coronavirussituationen kan man undantagsvis ordna alla kurser i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram som distansutbildning

Röda Korset Första Hjälp vill lyfta fram betydelsen av första hjälpen-kunnande och modet att hjälpa till i undantagstillstånd. Samtidigt söker vi aktivt lösningar till hur våra samarbetspartners kan fortsätta att genomföra första hjälpen-kurser i denna svåra...

Första hjälpen närutbildningar i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram rekommenderas att ändras till kombinationsutbildning, att flyttas till senare tidpunkt eller att annuleras på grund av coronavirussituationen

Institutet för hälsa och välfärd THL har den 13.03.2020 gett rekommendation om att alla icke-nödvändiga utbildningstillfällen, möten och seminarier bör flyttas eller annuleras för att förhindra spridningen av coronavirus COVID19.Ny möjlighet att genomföra första...