Välkommen att delta på FRK:s 20. första hjälpen- och akutvårdssymposium 10. – 11.2.2022. Symposiumet förverkligas den första gången som webinar. I programmet ingår ett brett utbud gällande nya rön, innehåll och utbildning i första hjälpen. Ämnen är bl.a. första hjälpen av livshotande skador, så som huvud- och blödningsskador och igenkänning av chock. I paneldiskussionen talas det om framtidens hälsohot, samband mellan klimatförändringen, hetta och dödlighet samt om första hjälpen-utbildning. Ytterligare information och anmälan här: https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapusymposium/