Beskrivning av evenemanget (Anm. i några av träningarna är språken Finska/Engelska):
1) Så ordnar jag distansutbildning
– kombinationsutbildningen
– ett webinarium
2) Så inför jag markering av kompetens

Evenemang: