Introduktion till Competence Admin-systemet 22.4.2021 kl 15.00-16.00

Program

Utbildningen spelas in och finns att se senare på adressen ensiavunkouluttajat.fi