Kompletteringsutbildningen för första hjälpen-utbildare är förnyad! Kompletteringsutbildningen kan genomföras i sin helhet som självständiga nätstudier eller genom att delta i en komlpetteringsutbildningsdag. Kompletteringsutbildningsdagen består av expertföreläsningar, utställare, god mat och det bästa sällskapet! Välkommen med!