Närutbildningsdagen för Röda Korset Första Hjälpen utbildarnas fortbildning ordnas i Helsingfors Paasitorni. Under utbildningsdagen träffar vi utbildarkollegor från hela Finland, lyssnar på intressanta expertföreläsningar samt bekantar oss med utställarnas utbud. Till utbildningsdagens pris hör morgon- och eftermiddagskaffe samt en riklig lunch. Dagens program: 8.30 Morgonkaffe och anmälan 9.00 Välkommen! 10.00 Paus 10.30 Expertföreläsning: Elarbetarens första hjälp 12.00 Lunch 13.00 Expertföreläsning: Interaktion och responsgivning på första hjälpen-utbildning 14.30 Kaffe och bekantning med utställning15.15 Expertföreläsning: Agerande i en olyckssituation 16.45 Sammanfattning av dagen 17.00 Utbildningsdagen avslutas..Röda Korset Första Hjälpens utbildare i första hjälpen och hälsokunskap samt i livräddande första hjälpen (UHF® och ULF®) kan uppdatera sin utbildarkompetens för tre år genom att genomföra fortbildningens nätutbildningsdel samt genom att delta på fortbildningens närutbildningsdag. Instruktioner för att genomföra nätutbildningsdelen skickas till deltagare 1.11.2021. Du kan anmäla dig till fortbildningens närutbildningsdag här: Närutbildningsdagen för Röda Korset Första Hjälpen utbildarnas fortbildning