BLI SAMARBETSPARTNER

Vi erbjuder våra samarbetspartners nyckeln i hand-koncept. Färdiga utbildningsinnehåll, aktuella material och våra digitala lösningar hjälper dig i ditt arbete, så att du kan fokusera på att utbilda och öka första hjälpen-kunskaper.

Röda Korset började redan på 1880-talet med att ordna kurser åt medborgare där man lärde ut vårdfärdigheter inför sjukdoms- och olycksfall. Kursavgiften var 3 mark och deltagarna önskades vara av det mer begåvade slaget, eller åtminstone läs- och skrivkunniga. Se en kort tecknad animation om Röda Korsets roll som en del av första hjälpen-utbildningen.

Under en tidsperiod på över hundra år har utbildningen i första hjälp förändrats mycket, men målen har förblivit desamma; kunskaper i första hjälpen och mod att agera i en nödsituation ger trygghet åt de närstående till en person som gått kursen samt även via Röda Korset till hela Finland. Se en kort tecknad animation om ämnet.

Första hjälpen-kurser av god kvalitet i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram ordnas av hundratals organisationer runt om i Finland. Röda Korsets nya eletroniska kompetensregister säkerställer att informationen on kompetens hålls säker även om en kursdeltagares livssituation ändras eller kompetensbetyget tappas bort. På den gemensamma marknadsplatsen ensiaputodistus.fi får våra samarbetspartners öppna utbildningar mycket synlighet.

För professionella som gått Röda Korsets instruktörsutbildning erbjuder vi som en pålitlig organisation färdiga utbildningsinnehåll och aktuella material till första hjälpen-kurser, så att instruktörerna och utbildarorganisationerna kan fokusera på att utbilda.

UTBILDARORGANISATIONER:

 

Att som utbildarorganisation bli samarbetspartner sker enkelt:

 

  1. Vi gör kontrakt med organisationer som har FO-nummer. Bekanta dig med kontraktshelheten församarbetspartners.
  2. Kontraktet görs elektroniskt. Fyll i formuläret nedan, så att vi kan förbereda kontraktet för underteckning.
  3. Efter att noggrant fyllt i formuläret får du en länk via e-post för underteckning av samarbetspartnerkontraktet (Visma sign).
  4. Efter underteckning får den meddelade huvudanvändaren användarnamn + lösenord till utbildningsportalen.
  5. Meddela om och hantera egna utbildningar i utbildningsportalen. Det krävs en kompetent första hjälpen-instruktör för att ordna kurser.

 

FÖRSTA HJÄLPEN-UTBILDARE:

  1. I stället för kontrakt skall instruktören godkänna utbildningsportalens användarvillkor vid första inloggning.  Bekanta dig med användningsvillkoren.
  2. Ifall instruktörskompetensen är i kraft, får instruktören en inbjudan via e-post för att ansluta sig till utbildningsportalen. Ifall e-postadressen har ändrats från den i vårt register eller ifall du av någon annan orsak ej får inbjudan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samarbetspartnerskap börjar med att fylla i formuläret nedan.

Kontaktperson för kontraktet
Ifylls endast om den/de som undertecknar kontraktet är olika än kontaktpersonen:
Organisationens huvudanvändare i samarbetspartners- och utbildningsportalen
Organisationens faktureringsinformation
Nätfakturering

Annan faktureringsadress