KOULUTTAJAKOULUTUS

Oletko kiinnostunut pitämään laadukkaita ensiavun koulutuksia?

Punainen Risti tarjoaa Suomen laadukkainta ensiavun kouluttajakoulutusta.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Koulutus antaa valmiudet ensiavun kouluttamiseen, johon yhdistetään soveltuvin osin terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja saa käyttöoikeuden kaikkiin Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien koulutusmateriaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla kursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely ETK-kouluttajakoulutuksiin

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutukseen (15op) hakeutuvalta vaaditaan terveydenhuollon AMK/opistotason koulutus eli sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattitutkinto tai lääketieteen lisensiaatti (laillistettu lääkäri). Hakijan tulee osoittaa oikeaksi todistetut jäljennökset sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintotodistuksesta sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, VALVIRA:n myöntämästä laillistamistodistuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Hätäensiavun kouluttaja (HEK)

Koulutus antaa valmiudet hätäensiavun kouluttamiseen ja käyttöoikeuden Suomen Punaisen Ristin hätäensiapuohjelmiin ja – materiaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla ensiapukursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Punaisen Ristin hätäensiapukouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely HEK-koulutuksiin

Hätäensiapukouluttajan peruskoulutukseen (14 op) hakeutuvalta vaaditaan lääkärin, terveydenhuollon ammattitutkinto tai ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan, lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan tai pelastajan ammattitutkinto.

Tämän lisäksi kurssille hakeutuvalla tulee olla, saavutettuna vähintään kahden (2) vuoden työkokemus ensihoidosta, akuutista hoitotyöstä sairaalan ensiavussa, tarkkailuosastolla tai vastaavassa yksikössä tai terveyskeskuksen päivystyksessä. Työkokemusta ei edellytetä lääketieteen lisensiaatilta, sairaanhoitajalta eikä terveydenhoitajalta. Hakijan tulee osoittaa seuraavat oikeaksi todistetut jäljennökset: tutkintotodistus, työtodistukset, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) laillistamis- tai nimikesuojatodistus (ei koske pelastajia eikä palomies-sairaankuljettajia).

Ensiavun kouluttajan peruskoulutus

Yllä esitellyt koulutukset toteutetaan samanaikaisesti siten, että ETK -koulutus on 15 opintopistettä ja HEK –koulutus on 14 opintopistettä. Ensiavun kouluttajan peruskoulutus rakentuu neljästä jaksosta, joissa vuorottelevat verkossa suoritettavat etäopinnot sekä lähikoulutuspäivät.

Verkkotehtävät löytyvät oppimisalustalta, jonne kurssilainen saa tunnukset muutamaa viikkoa ennen ensimmäistä lähijaksoa. Verkko-opinnoissa syvennytään ensiaputaitoihin sekä Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisiin kurssisisältöihin ja harjoitetaan opetussuunnitelman tekemistä sekä pedagogisia taitoja. Verkkojaksoilla pohditaan myös muun muassa tapaturmien ennaltaehkäisyä, terveydenedistämistä sekä henkistä ensiapua.

Ensimmäinen lähijakso koostuu neljästä päivästä, joiden aikana kerrataan ensiaputaitoja ja saadaan valmiudet ensiavun kouluttamiseen.

Koulutuksen toinen lähijakso on kolmepäiväinen (HEK:lla kaksipäiväinen) kokonaisuus, jolloin kurssilaiset antavat opetusnäytteen ja oppivat toisiltaan erilaisia koulutusmenetelmiä sekä ensiavun sisältöjä.

Koulutuksen hinta

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen hinta on 3348,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.

Hätäensiavun kouluttajakouluttajakoulutuksen hinta on 2930,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) peruskurssi nro 89 sekä Hätäensiavun kouluttajien (HEK) peruskurssi nro 19

29.6.-25.9.2020

Peruskurssin verkkojaksot ovat 29.6.-28.7.2020 ja 8.8.-7.9.2020, lähijaksot ovat 4.-7.8.2020 ja 23.9.-25.9.2020.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajat sekä Hätäensiavun kouluttajat osallistuvat samalle peruskurssille. HEK-koulutukseen osallistuvat (ETK-koulutuksesta poiketen) ovat toisella lähijaksolla läsnä vain kahdella lähipäivällä 24.9.-25.9.2020.

Ilmoittautuminen: Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus

Ilmoittautuminen: Hätäensiavun kouluttajakoulutus

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) sekä Hätäensiavun kouluttajien (HEK) täydennyskoulutukset

Ensiavun kouluttajien tulee osallistua täydennyskoulutukseen kolmen vuoden välein, mikäli hän haluaa pitää Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja, hyödyntää Punainen Risti Ensiavun tuottamia koulutusmateriaaleja ja myöntää Punaisen Ristin ensiaputodistuksia. Täydennyskoulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen kouluttajapätevyys on voimassa seuraavat kolme vuotta ja kouluttaja merkitään Punaisen Ristin kouluttajarekisteriin.

Täydennyskoulutuksen laajuus on 2 op.

Täydennyskoulutuksen hinta on 607,60 € sisältäen oppimisjaksoista koostuvan koulutuksen, koulutusmateriaalit sekä kouluttajapätevyyden.

Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukset uudistuvat tänä vuonna. Jatkossa täydennyskoulutuksen voi halutessaan suorittaa myös etäopintoina. Koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi täydennyskoulutuksen etäopinnot ovat mahdollisia 8.6.2020 alkaen.

Järjestämme seuraavan lähikoulutuspäivän marraskuussa Clarion hotellissa Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Kaikkien vuonna 2017 kouluttajakoulutuksen käyneiden kouluttajapätevyys on voimassa 31.12.2020 asti, joten täydennyskoulutuksen voi joko suorittaa kesän ja syksyn aikana etäkoulutuksena tai osallistumalla marraskuun lähipäivään.

Ilmoittautuminen: Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutus verkko-opintoina

Ilmoittautuminen: Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutus lähiopintoina Vantaalla 13.11.2020

Ensiavun kouluttajien koulutusten peruutusehdot:

Peruskurssin kurssimaksu sisältää ilmoittautumis-/varausmaksua 124,00 € (sis.alv. 24 %), joka veloitetaan kurssilaisen peruessa kurssin. 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Mikäli sairastuminen estää osallistumisesi koulutukseen, saat 100 % kurssimaksusta takaisin esittämällä sairaslomatodistuksen viikon (7 vrk) kuluessa kurssin päättymisestä.

Kouluttajakoulutukseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa Kouluttajatuki sähköpostiosoitteessa kouluttaja.tuki@redcross.fi.