KOULUTTAJAKOULUTUS

Oletko kiinnostunut pitämään laadukkaita ensiavun koulutuksia?

 

Punainen Risti tarjoaa Suomen laadukkainta ensiavun kouluttajakoulutusta.

SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)®

Koulutus antaa valmiudet ensiavun kouluttamiseen, johon yhdistetään soveltuvin osin terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja saa käyttöoikeuden kaikkiin Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien koulutusmateriaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla kursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely ETK-koulutuksiin

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutukseen (15op) hakeutuvalta vaaditaan terveydenhuollon AMK/opistotason koulutus eli sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattitutkinto tai laillistettu lääkäri. Hakijan tulee osoittaa oikeaksi todistetut jäljennökset sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintotodistuksesta sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, VALVIRA:n myöntämästä laillistamistodistuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

SPR Hätäensiavun kouluttaja (HEK)®

Koulutus antaa valmiudet hätäensiavun kouluttamiseen ja käyttöoikeuden Suomen Punaisen Ristin hätäensiapuohjelmiin ja – materiaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla ensiapukursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Punaisen Ristin hätäensiapukouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely HEK-koulutuksiin

Hätäensiapukouluttajan peruskoulutukseen (14 op) hakeutuvalta vaaditaan lääkärin, terveydenhuollon ammattitutkinto tai lähihoitajan, lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan tai pelastajan ammattitutkinto.

Hakijan tulee osoittaa seuraavat oikeaksi todistetut jäljennökset: tutkintotodistus,  sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) laillistamis- tai nimikesuojatodistus (ei koske pelastajia eikä palomies-sairaankuljettajia).

Punaisen Ristin Ensiavun kouluttajan peruskoulutus

Yllä esitellyt koulutukset toteutetaan samanaikaisesti siten, että ETK -koulutus on 15 opintopistettä ja HEK –koulutus on 14 opintopistettä. Ensiavun kouluttajan peruskoulutus rakentuu neljästä jaksosta, joissa vuorottelevat verkossa suoritettavat etäopinnot sekä lähikoulutuspäivät.

Verkkotehtävät löytyvät oppimisalustalta, jonne kurssilainen saa tunnukset muutamaa viikkoa ennen ensimmäistä lähijaksoa. Verkko-opinnoissa syvennytään ensiaputaitoihin sekä Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisiin kurssisisältöihin ja harjoitetaan opetussuunnitelman tekemistä sekä pedagogisia taitoja. Verkkojaksoilla pohditaan myös muun muassa tapaturmien ennaltaehkäisyä, terveydenedistämistä sekä henkistä ensiapua.

Ensimmäinen lähijakso koostuu neljästä päivästä, joiden aikana kerrataan ensiaputaitoja ja saadaan valmiudet ensiavun kouluttamiseen.

Koulutuksen toinen lähijakso on kolmepäiväinen (HEK:lla kaksipäiväinen) kokonaisuus, jolloin kurssilaiset antavat opetusnäytteen ja oppivat toisiltaan erilaisia koulutusmenetelmiä sekä ensiavun sisältöjä.

Koulutuksen hinta

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen hinta on 3348,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.

Hätäensiavun kouluttajakouluttajakoulutuksen hinta on 2930,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien peruskurssi nro 92 ja Hätäensiavun kouluttajien peruskurssi nro 22 1.12.2021-18.2.2022

Peruskurssin verkkojaksot ovat 1.12.2021-17.1.2022 sekä 22.1.-15.2.2022. Verkkojaksot koostuvat itsenäisistä verkkotehtävistä ja niihin liittyvistä opintomateriaaleista.

Peruskurssin lähijaksot järjestetään 18.-21.1.2022 sekä 16.-18.2.2022. Lähijaksoilla on läsnäolovelvollisuus.

SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttajat sekä SPR Hätäensiavun kouluttajat osallistuvat samalle peruskurssille. HEK-koulutukseen osallistuvat (ETK-koulutuksesta poiketen) ovat toisella lähijaksolla läsnä vain kahdella lähiopetuspäivällä 17.-18.2.2022.

Ilmoittautuminen: Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien peruskurssi 

Ilmoittautuminen: Hätäensiavun kouluttajien peruskurssi

SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK)® sekä SPR Hätäensiavun kouluttajien (HEK)® täydennyskoulutukset

Punaisen Ristin ensiavun kouluttajien tulee osallistua täydennyskoulutukseen kolmen vuoden välein, mikäli hän haluaa pitää Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja, hyödyntää Punainen Risti Ensiavun tuottamia koulutusmateriaaleja ja myöntää Punaisen Ristin ensiaputodistuksia. Täydennyskoulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen kouluttajapätevyys on voimassa seuraavat kolme vuotta ja kouluttaja merkitään Punaisen Ristin kouluttajarekisteriin.

Täydennyskoulutuksen hinta on 607,60 € (sis. alv 24%) sisältäen koulutuksen, koulutuksen materiaalit sekä kouluttajapätevyyden, joka mahdollistaa Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien järjestämisen ja markkinoinnin sekä kouluttajamateriaalien ja koulutusportaalin käytön.

Punaisen Ristin ensiavun kouluttajien täydennyskoulutuksen voi suorittaa joko verkko-opintoina tai osallistumalla lähipäivään.

Täydennyskoulutuksen verkko-opinnot

Täydennyskoulutuksen verkko-opinnot koostuvat pakollisista ja vapaavalintaisista verkkokoulutusmoduuleista. Verkko-opinnot voi aloittaa milloin tahansa ja suorittaa joustavasti osallistujalle sopivassa tahdissa.

Ilmoittautuminen: Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutus verkko-opintoina

Täydennyskoulutuksen lähipäivät

19.11.2021 Helsinki

Täydennyskoulutuspäivä Helsingin Paasitornissa 19.11. klo 8.30-17.00. Lähipäivän aikana kuullaan mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja, tutustutaan näytteilleasettajien tarjontaan, tavataan muita kouluttajia ja ruokaillaan Paasitornin ravintolassa. Ennen lähipäivää osallistuja suorittaa lyhyen verkkokoulutuksen.

Ilmoittautuminen: Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutuksen lähipäivä

20.5.2022 Helsinki

Täydennyskoulutuspäivän tarkka aikataulu ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ensiavun kouluttajien koulutusten peruutusehdot:

Ensiavun kouluttajien peruskurssille osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksun voi suorittaa Checkoutin maksutavoilla tai yritysasiakkaalle voimme lähettää laskun.

Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukset voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti verkkokoulutuksena. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksun voi suorittaa Checkoutin maksutavoilla tai yritysasiakkaalle voimme lähettää laskun.

Kouluttajakoulutukseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa Kouluttajatuki sähköpostiosoitteessa kouluttaja.tuki@redcross.fi.