KOULUTTAJAKOULUTUS

Punainen Risti tarjoaa Suomen laadukkainta ensiavun kouluttajakoulutusta.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Koulutus antaa valmiudet ensiavun kouluttamiseen, johon yhdistetään soveltuvin osin terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja saa käyttöoikeuden kaikkiin Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien koulutusmateriaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla kursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely ETK-kouluttajakoulutuksiin
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutukseen (15op) hakeutuvalta vaaditaan terveydenhuollon AMK/opistotason koulutus eli sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattitutkinto tai laillistettu lääkäri. Hakijan tulee osoittaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, VALVIRA:n myöntämä laillistamistodistus terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta.

Hätäensiavun kouluttaja (HEK)

Koulutus antaa valmiudet hätäensiavun kouluttamiseen ja käyttöoikeuden Suomen Punaisen Ristin hätäensiapuohjelmiin ja – materiaaleihin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisilla ensiapukursseilla. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Punaisen Ristin hätäensiapukouluttajaoikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

Hakumenettely HEK-koulutuksiin
Hätäensiapukouluttajan peruskoulutukseen (14 op) hakeutuvalta vaaditaan lääkärin, terveydenhuollon ammattitutkinto tai lähihoitajan, lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan tai pelastajan ammattitutkinto.
Hakijan tulee osoittaa seuraavat oikeaksi todistetut jäljennökset: sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) laillistamis- tai nimikesuojatodistus (ei koske pelastajia eikä palomies-sairaankuljettajia).

Ensiavun kouluttajan peruskoulutus

Yllä esitellyt koulutukset toteutetaan samanaikaisesti siten, että ETK-koulutus on 15 opintopistettä ja HEK-koulutus on 14 opintopistettä. Ensiavun kouluttajan peruskoulutus rakentuu neljästä jaksosta, joissa vuorottelevat verkossa suoritettavat etäopinnot sekä lähikoulutuspäivät.

Verkkotehtävät löytyvät oppimisalustalta, jonne kurssilainen saa tunnukset muutamaa viikkoa ennen ensimmäistä lähijaksoa. Verkko-opinnoissa syvennytään ensiaputaitoihin sekä Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisiin kurssisisältöihin ja harjoitetaan opetussuunnitelman tekemistä sekä pedagogisia taitoja. Verkkojaksoilla pohditaan myös muun muassa tapaturmien ennaltaehkäisyä, terveydenedistämistä sekä henkistä ensiapua.

Ensimmäinen lähijakso koostuu neljästä päivästä, joiden aikana kerrataan ensiaputaitoja ja saadaan valmiudet ensiavun kouluttamiseen.
Koulutuksen toinen lähijakso on kolmepäiväinen (HEK:lla kaksipäiväinen) kokonaisuus, jolloin kurssilaiset antavat opetusnäytteen ja oppivat toisiltaan erilaisia koulutusmenetelmiä sekä ensiavun sisältöjä.

Koulutuksen hinta
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen hinta on 3348,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.
Hätäensiavun kouluttajakouluttajakoulutuksen hinta on 2930,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen verkko- ja lähikoulutuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien peruskurssi nro 91 ja Hätäensiavun kouluttajien peruskurssi nro 21 31.5.-30.9.2021

Peruskurssin verkkojaksot ovat 31.5.-23.8.2021 sekä 27.8.-28.9.2021. Lähijaksot järjestetään 24.-27.8.2021 sekä 28.-30.9.2021. Varaathan aikaa tehtävien tekemiselle.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajat sekä Hätäensiavun kouluttajat osallistuvat samalle peruskurssille. HEK-koulutukseen osallistuvat (ETK-koulutuksesta poiketen) ovat toisella lähijaksolla läsnä vain kahdella lähiopetuspäivällä 29.-30.9.2021.

Ilmoittautuminen: Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien peruskurssi
Ilmoittautuminen: Hätäensiavun kouluttajien peruskurssi

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) sekä Hätäensiavun kouluttajien (HEK) täydennyskoulutukset

Ensiavun kouluttajien tulee osallistua täydennyskoulutukseen kolmen vuoden välein, mikäli hän haluaa pitää Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja, hyödyntää Punainen Risti Ensiavun tuottamia koulutusmateriaaleja ja myöntää Punaisen Ristin ensiaputodistuksia. Täydennyskoulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen kouluttajapätevyys on voimassa seuraavat kolme vuotta ja kouluttaja merkitään Punaisen Ristin kouluttajarekisteriin.

Täydennyskoulutuksen hinta on 607,60 € sisältäen oppimisjaksoista koostuvan koulutuksen, koulutusmateriaalit sekä kouluttajapätevyyden, joka mahdollistaa Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien järjestämisen ja markkinoinnin sekä kouluttajamateriaalien ja koulutusportaalin käytön.

Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutuksen voi halutessaan suorittaa joko osallistumalla verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmänä tai itsenäisinä verkko-opintoina.

Verkko-opinnot voi aloittaa milloin tahansa ilmoittautumisen jälkeen ja suorittaa loppuun haluamassaan tahdissa voimassa olevan kouluttajapätevyyden päättymispäivämäärään saakka. Koronaviruspandemiasta johtuen vuoden 2021 täydennyskoulutuksen lähipäiviä ei toistaiseksi ole tiedossa.

Kaikkien vuonna 2018 kouluttajakoulutuksen käyneiden kouluttajapätevyys on voimassa 31.12.2021 asti.

Ilmoittautuminen: Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutus verkko-opintoina

Ensiavun kouluttajien koulutusten peruutusehdot:

Ensiavun kouluttajien peruskurssille osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksun voi suorittaa Checkoutin maksutavoilla tai yritysasiakkaalle voimme lähettää laskun.

Ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukset voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti verkkokoulutuksena. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksun voi suorittaa Checkoutin maksutavoilla tai yritysasiakkaalle voimme lähettää laskun.
Kouluttajakoulutukseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa Kouluttajatuki sähköpostiosoitteessa kouluttaja.tuki@redcross.fi.