Viestinnän tukimateriaalia Punaisen Ristin sertifioituihin ensiapukoulutuksiin

Hei kumppani, voit käyttää tältä sivulta löytyviä viestinnän tukimateriaaleja vapaasti omassa viestinnässänne.

Miksi työpaikkojen ja oppilaitosten ensiapukoulutusten tulee olla sertifioituja?

 • Punaisen Ristin sertifioitu ensiapukoulutus tuo mielenrauhaa, sillä kurssin tilaaja ja kurssille osallistuja voivat luottaa ensiapukoulutuksen tasaiseen laatuun. Ensiapukoulutus toteutetaan tasalaatuisesti joka puolella Suomea.
 • Koulutuksen laadunvarmistus ja -vakuuttelu ei perustu omavalvontaan, vaan sitä arvioi riippumaton kolmas osapuoli, Kiwa. Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatioista.
 • Työnantaja on varma, että työntekijä on saanut laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen
 • Jos työpaikalla sattuisi työtapaturma, on sertifioitu koulutus todiste siitä, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan ja perehdyttänyt tai kouluttanut työntekijän kunnolla, eikä työtapaturma johtunut työnantajan laiminlyönnistä.
 • Sertifioitu koulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Taustalla toimii ensiavun kouluttamisen asiantuntijoita, jotka ottavat huomioon viimeisimmän lainsäädännön, standardit ja hyvät käytänteet.

Mitä hyötyä on maksaa Punaisen Ristin valtakunnallisesta ensiapukoulutusten pätevyysrekisteristä?

 • Punaisen Ristin ensiapukoulutusten pätevyysrekisteri on luotettava valtakunnallinen rekisteri, jonka paikkansapitävyyteen kurssin tilaaja ja kurssille osallistuja voivat luottaa
 • Pätevyysrekisteri mahdollistaa mobiilikortin käytön, eli sähköisen ensiaputodistuksen. Näin pätevyystiedot ovat hyvässä tallessa kouluttajaorganisaatiosta rippumatta
 • Pätevyysrekisterissä tiedot säilyvät, vaikka muovikortti hukkuisi
 • Pätevyysrekisteri mahdollistaa pätevyyksien entistä helpomman todentamisen myös tulevaisuudessa, kun sähköisten pätevyyksien todentaminen standardisoituu
 • Pätevyysrekisterimaksu käytetään koulutusten, sertifioinnin ja koko ensiapukoulutusjärjestelmän kehittämiseen, mikä takaa jatkossakin koulutusten korkean laadun
 • Valtakunnallinen pätevyysrekisteri (mobiilikortti) löytyy osoitteesta ensiaputodistus.fi

SPR Hätäensiapukurssi 4 t verkkokoulutus pähkinänkuoressa:

 • Kokonaan verkossa suoritettava koulutus, josta syntyy SPR Hätäensiapukurssi 4 t® -pätevyys
 • Verkkokoulutus sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä
 • Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivaan aikaan ja opiskelutahtiin
 • Koulutuksen voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin
 • Riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa
 • Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti
 • Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t,  –pätevyys, joka on voimassa kolme vuotta
 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus ei toimi pidempien ensiapukurssien kertauksena
 • Verkkokoulutus lisää koulutusvalikoimaa
 • Verkkokoulutus laajentaa ensiapukoulutusten saavutettavuutta

Mistä tunnistat aidon Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen?

Punaisen Ristin virallisten koulutusten tulee täyttää seuraavat kolme kohtaa:

 1. Kurssilainen saa sähköisen pätevyysmerkinnän eli mobiilikortin, johon pääsee henkilökohtaisesti kirjautumaan vain osoitteessa ensiaputodistus.fi
 2. Ensiapukurssi on Kiwan sertifioima.
 3. Ensiaputodistus näyttää alla olevan esimerkin mukaiselta.

Lataa sertifioitujen Punaisen Ristin korttien kuvat tästä:

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Ensiapukurssi EA1 ®
SPR Ensiapukurssi EA2 ®

Huomioithan, että nimet ja kortit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Punainen Risti Ensiapu antaa luvan tavaramerkkien käyttöön niille ensiavun kouluttajatahoille, joilla on voimassa oleva kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiavun kanssa. Vaatimuksena tavaramerkkien käytölle on tietenkin myös se, että koulutuksen sisältö ja toteuttamistapa vastaa kurssien ohjeistusta.

Miksi ensiapukoulutus kannattaa suorittaa yhdistelmäkoulutuksena?

Yhdistelmäkoulutus koostuu verkko- (50%) ja lähikoulutusosuudesta (50%). Verkkokoulutusosuus tulee olla hyväksytysti käytynä ennen lähikoulutusosuuden aloittamista.

Verkkokoulutusosuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella Verkkokoulutusosuuden voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin. Sen voi myös jättää kesken ja jatkaa samasta kohtaa itselle sopivana aikana Verkkokoulutusosuudessa testataan oppimaasi välitehtävillä ja loppukokeella Kustannussäästöjä syntyy organisaatiolle ajankäytössä, matkakuluissa, päivärahoissa, lounaskuluissa ja koulutustilaisuuden järjestämisessä Verkkokoulutusosuus tuo juostavuutta, sillä sen voi suorittaa muiden töiden lomassa hiljaisempina työpäivinä Tasainen laatu on varmistettu, sillä vakiomuotoisen verkkokoulutusosuuden ja sertifioidun lähikoulutusosuuden laatutaso ei vaihtele

Paina kuvasta, niin se aukeaa suurempana latausta varten.