Med förmånsprogrammet kan alla storlekars partnerorganisationer få till godo de online/nätutbildningar och kombinationsutbildningars nätdelar man sålt. I förmånsprogrammet räknas alla FRK Livräddande första hjälpen-kurs 4 t® online utbildningar samt FRK Första hjälpen-kurs FHJ 1® och FRK Livräddande första hjälpen-kurs 8 t® kombinationsutbildningars nätutbildningsdelar ihop. Den sammanlagda mängden får partnerorganisationen till godo enligt tabellen nedan. Summan av det man får till godo räknas av mängden online/nätutbildningar och kombinationsutbildningars nätutbildningsdelar som överstiger nivån. Längden av granskningsperioden är 12 månader. Avdragning av de sålda utbildningarna ges halvårligen. Summan man får till godo dras av i julis och januaris fakturor. De första avdragen görs i juli 2021. Ifall det i julis eller januaris faktura inte finns tillräckligt med online/nätutbildningar eller nätutbildningsdelar för till godo givande, görs ett delavdrag och den resterande summan flyttas alltid till följande faktura, tills hela avdraget är använt. Den till godo givna summan utbetalas ej i pengar.

Nivå Nätkursers eller nätdelars mängd Rabatt
Nivå 1​ 101-500 10%
Nivå 2​ 501-1000​ 25%
Nivå 3 1001 eller mera 50%

Ytterligare information och exempel på förmånsprogrammets beräkningar finns i Competence Admins materialbank i mappen “Stödmaterial för samarbetspartners”.