Den första delen av utbildningen kan nu genomföras via nätet och resten senare på hösten som närutbildning 

På grund av koronavirussituationen kan man nu istället för att annullera första hjälpen-kursen erbjuda kunden första hjälpen-utbildning som kombinationsutbildning, som består av nät- och närutbildningsdel. Nätutbildningsdelen (50%) kan genomföras genast och närutbildningsdelen (50 %) sedan när situationen normaliserats.

Som kombinationsutbildningar i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram kan genomföras kurserna Livräddande Första Hjälpen (nödförstahjälp) 8 t och Första Hjälpen FHJ1 16 t.

Genom att avlägga Livräddande Första Hjälpen 8 t eller Första Hjälpen FHJ1 nätutbildningsdelen får personen för ifrågavarande kurs villkorlig första hjälpen-kompetens för sex (6) månader. Inom dessa sex månader måste denne genomföra närutbildningsdelen. Efter genomförande av närutbildningen får personen certifierad kompetens normalt för de följande tre åren.

Meningen med denna ändring är att minska coronavirusets COVID19 smittorisk genom att flytta kombinationsutbildningens närundervisning till ett senare tillfälle.

För genomförande av nätutbildning krävs fungerande personlig e-postadress.

Av godkänt avklarad nätutbildning får den kursgående pdf-betyg via e-post. Prestationsanteckning av nätundervisningen finns även bland egna kompetensuppgifter på adressen ensiaputodistus.fi fr.o.m. 1.4.

Alla samarbetspartnerorganisationer har möjlighet att ordna första hjälpen kombinationsutbildningar (nät- + närutbildning).

Vi informerar på måndag 16.3 ytterligare om praktiskt genomförande gällande detta. På sidan ensiavunkouluttajat.fi hittas de aktuella nyhetsbreven.

På grund av coronavirussituationen ändrar Röda Korset Första Hjälp praxis av kompetens för nät- och närutbildningar i enlighet med Röda Korsets första hjälpen-utbildningar för tidsfristen 16.3-30.6.2020.