FÖR SAMARBETSPARTNERS

       Första hjälpen-kunskaper från en människa till en annan.              Tillsammans utbildar vi kunniga och modiga hjälpare.

Kompetensportalens (Competence admin, CA-systemets) basfunktioner

Kompetensportalens (Competence admin CA-systemets) bruksanvisningar hittas som videon https://help.competenceadmin.com/sv/

CA-Systemets nyhetsbrev

Problem med att logga in? Kontakta CA-tekniskt stöd.


Kompetensportalens användarroller är:

Utbildningscentrets Huvudanvändare

Anvisningar för Huvudanvändare

Utbildningsorganisationens sekreterare

Anvisningar för utbildningsorganisationens sekreterare

Utbildningsorganisationens Utbildare

Anvisningar för utbildare


Kompetensportalens basfunktioner är

Hantering av utbildningsgrunder, d.v.s. de certifierade första hjälpen kursernas FHJ1, Livräddande/Nödförstahjälpen 8 t och 4 t hantering. På sidan för utbildningsgrunder ser du alla utbildningsgrunder som är kopplade till er organisation, och som finns till ert förfogande.


Att lägga till allmäna kurser

Allmäna kurser är kurser menade för privatpersoner, och kan publiceras på marknadspplatsen.
Allmäna kurser visas i huvudsak offentligt på marknadsplatsen, så att kunderna kan anmäla sig till kursen.


Att lägga till kurser för företag

En företagskurs är en kurs som din organisation arrangerat, oftast en på förhand överrenskommen kurs för er företagskund.
Företagskurser publiceras i huvudsak inte på marknadsplatsen.


Att lägga till allmännyttig kurs 

Allmännyttiga kurser publiceras inte på marknadsplatsen, men de meddelas i kompetensportalen. Allmännyttiga kurser ordnas av läroanstalter när utbildningen ingår i genomförandet av de av staten finansierade grundutbildningar och undervisningen är kostnadsfri för den studerande.

Som arrangör av allmännyttig kurs kan även fungera tredje sektorns allmännyttig förening, och meningen är välgörenhet eller främjande av beredskapsverksamhet. I dessa fall erbjuds utbildningen åt det egna medlemskapet för att främja beredskapen av första hjälp. Vem som helst kan ej delta i utbildningen.

Försvarsmakten / Civiltjänstcentralen erbjuder utbildning åt de som går sin militär-/civiltjänstgöring och utbildningen är kostnadsfri åt den som utbildas.


Att lägga till plats för evenemang eller kurs

Efter att ha sparat och skickat kursmeddelandet, kontrollerar och godkänner certifieringsorganet kursmeddelandet, därefter ändras kursens status till ”Godkänd”.

Evenemanget, d.v.s. kursen kan ha tre olika status; preliminär, godkänd eller låst.


Att göra och skicka nätutbildningskod till kunden

Alla kunder som anmält sig till kombinationsutbildning behöver nätutbildningskod med vilken de kan genomföra kursens nätdel. Nätutbildningskod kan göras m.h.a. organisationens användar-ID för Huvudanvändare eller Sekreterare.

Nätutbildningen faktureras enligt påbörjade nätutbildningar.


Att lägga till kursdeltagare

Utbildar-och sekreterar användar-ID har rätt att bokföra deltagarinformation. Trots det är det på utbildarens ansvar att i enlighet med sin första hjälpen-kompetens (UHF eller ULF) godkänna kursprestation. Detta bör ej göras i rollen som sekreterare.


Första hjälpen-kursens giltighetstid


På sidan för prestationer kan organisationens Huvudanvändare granska alla de första hjälpen-utbildningar som presterats inom den egna organisationen samt giltighetsdatum för dessa.