Competence Admin (CA), Utbildnings- och kompetensportalen

Kompetensportalens (Competence admin, CA-systemets) basfunktioner

Kompetensportalens användarroller är:

Kompetensportalens basfunktioner är
Förvaltning av utbildningsgrunder d.v.s. sertifierade första hjälpen-kurser FHJ1, nödförstahjälp 8 t samt nödförstahjälp 4t.
På sidan för utbildningsgrunder ser du alla utbildningsgrunder kopplade till din organisation som du har till ditt förfogande.

Att läga till allmän kurs
Allmän kurs är menad för privatpersoner, och kan publiceras på marknadsplatsen.
Allmäna kurser visas huvudsakligen offentligt på marknadsplatsen så att kunderna kan anmäla sig till kursen.

Att lägga till företagskurs
Företagskurs är en av din egen organisation arrangerad kurs, ofta på förhand överrenskommen med er kund. Företagskurser publiceras huvudsakligen inte på marknadsplatsen.

Att lägga till allmännyttig kurs
Allmännyttiga kurser publiceras ej på marknadsplatsen, men de meddelas i kompetensportalen. Allmännyttiga kurser arrangeras av läroverk då utbildningen ingår i en av staten finansierad grundexamen och studierna är gratis för den studerande. Som arrangör av allmännyttig kurs kan även vara tredje sektorns allmännyttig förening med mål av välgörenhet eller stärkande av beredskap. Då erbjuds kursen till det egna medlemskapet för att öka första hjälpen-beredskap. Vem som helst kan ej delta. Försvarsmakten / Civiltjänstcentralen erbjuder utbildning för värnpliktiga eller civiltjänstgjörande kostnadsfritt.

Att lägga till ställe för kurs                                             

Efter att ha sparat och skickat kursmeddelande, kontrollerar och godkänner certifieringsorganet meddelandet om kurs, varefter kursen syns som ”godkänd”. Kursen kan ha tre olika status: preliminär, godkänd och låst.

Att göra och skicka nätutbildningskod åt kunden         

Alla kunder som anmält sig till kombinationsutbildning behöver nätutbildningskod, med vilken de kan genomföra kursen nätdel. Nätutbildningskod kan göras med organisationens huvudanvändare samt sekreterare. Nätutbildning faktureras enligt påbörjade nätutbildningar.

Att lägga till deltagare för kurs                                 

Utbildar- och sekretaranvändare här rätt att teckna deltagarinformation. Det är ändå på utbildarens ansvar p.g.a. första hjälpen-utbildarkompetens att godkänna kursprestation. Detta bör ej göras i rollen av sekreterare.

Första Hjälpen-kursens giltighetstid
På sidan för prestationer kan huvudanvändaren kontrollera alla i den egna organisationen genomförda första hjälpen-utbildningar och deras giltighetstider.