Stödmaterial för kommunikation för Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildningar

Hej partner, du kan använda stödmaterialet för kommunikation som hittas från denna sida fritt i er egna kommunikation.

Varför skall arbetsplatsers och läroverks första hjälpen-utbildningar vara certifierade? 

 • Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildning ger sinnesfrid, eftersom den som beställer kursen samt de som deltar på kursen kan lita på första hjälpen-utbildningens jämna kvalitet. Första hjälpen-utbildningen genomförs med jämn kvalitet runtom i Finland.
 • Utbildningens kvalitetsgranskning baserar sig inte på egenkontroll, utan den granskas av oberoende tredje part, Kiwa. Kiwa är en av världens största testnings-, gransknings- och certifieringsorganisationer.
 • Arbetsgivaren är säker att arbetstagaren har fått kvalitetssäkrad och effektiv utbildning.
 • Ifall det sker en arbetsplatsolycka, är certifierad utbildning bevis på att arbetsgivaren har skött sina skyldigheter och introducerat eller utbildat arbetstagaren ordentligt, och att arbetsplatsolyckan inte berott på arbetsgivarens försummelse.
 • Certifierad utbildning är alltid i enlighet med senaste rekommendationer och råd. I bakgrunden fungerar experter inom första hjälpen utbildning, vilka tar i beaktande senaste lagstiftning, standarder och god praxis.

Vilken är nyttan med att betala för Röda Korsets nationella kompetensregister för första hjälpen-utbildningar?

 • Röda Korsets kompetensregister för första hjälpen-utbildningar är ett pålitligt nationellt register, vars korrekthet kursens beställare och och deltagare kan lita på.
 • Kompetensregistret möjliggör användning av mobilkort, d.v.s. elektroniskt första hjälpen-intyg. Så hålls informationen om kompetens i gott förvar oberoende av utbildarorganisationen.
 • I kompetensregistret hålls informationen, även om plastkort tappas bort.
 • Kompetensregister möjliggör enklare bestyrkning av kompetens även i framtiden, när elektronisk kompetens blir standard.
 • Avgiften för kompetensregistret används till utbildningar, certifiering och utveckling av hela första hjälpen-utbildningsystemet, vilket även i framtiden garanterar högklassiga utbildningar.
 • Nationellt kompetensregister (mobilkort) finns på adressen ensiaputodistus.fi

 

Hur känner du igen Röda korsets äkta första hjälpen-utbildning?  

Röda Korsets officiella utbildningar bör uppfylla följande tre punkter:

 1. Kursdeltagaren får elektronisk markering av kompetens d.v.s. mobilkort, vart denne personligen kan logga in endast på adressen ensiaputodistus.fi
 2. Första hjälpen-kursen är certifierad av Kiwa.
 3. Första hjälpen-intyget ser ut som exemplet nedan.

Ladda bilderna på Röda Korsets certifierade kort här:

Observera, att namnen och korten är registrerade varumärken. Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälpen) ger lov åt de första hjälpen utbildarenheter att använda varumärken som har giltigt samarbetspartnersavtal med Punainen Risti Ensiapu. Kravet för att använda varumärken är naturligtvis också att utbildningens innehåll och förverklingssätt motsvarar kursinstruktionerna.

  Varför lönar det sig att genomföra första hjälpen-utbildningen som kombinationsutbildning?

  Kombinationsutbildningen består av nät- (50%) och närutbildningsdel (50 %). Nätutbildningsdelen bör vara godkänt genomförd innan närutbildningen börjar.

  Nätutbildningsdelen kan genomföras oberoende av tid och plats, med dator, surfplatta eller smarttelefon.
  Nätutbildningsdelen kan genomföras i egen takt. Man kan även avbryta och senare fortsätta från samma ställe när det passar en själv.
  Under nätutbildningen testas det du lärt dig med mellanuppgifter och slutprov.
  Organisationen sparar i tid, resekostnader, dagpenning, lunchkostnader samt i organisering av utbildningstillfällen.
  Nätutbildningsdelen ger flexibilitet, eftersom den kan genomföras vid sidan om annat arbete under mer lugna arbetsdagar.
  Jämn kvalitet är säkrad, eftersom den standardiserade nätutbildningsdelens och certifierade närutbildningsdelens kvalitetsnivå hålls konstant.

  Tryck på bilden så öppnas den större för nedladdning.