Stödmaterial för kommunikation för Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildningar

Hej partner, du kan använda stödmaterialet för kommunikation som hittas från denna sida fritt i er egna kommunikation.

Varför skall arbetsplatsers och läroverks första hjälpen-utbildningar vara certifierade? 

 • Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildning ger sinnesfrid, eftersom den som beställer kursen samt de som deltar på kursen kan lita på första hjälpen-utbildningens jämna kvalitet. Första hjälpen-utbildningen genomförs med jämn kvalitet runtom i Finland.
 • Utbildningens kvalitetsgranskning baserar sig inte på egenkontroll, utan den granskas av oberoende tredje part, Kiwa. Kiwa är en av världens största testnings-, gransknings- och certifieringsorganisationer.
 • Arbetsgivaren är säker att arbetstagaren har fått kvalitetssäkrad och effektiv utbildning.
 • Ifall det sker en arbetsplatsolycka, är certifierad utbildning bevis på att arbetsgivaren har skött sina skyldigheter och introducerat eller utbildat arbetstagaren ordentligt, och att arbetsplatsolyckan inte berott på arbetsgivarens försummelse.
 • Certifierad utbildning är alltid i enlighet med senaste rekommendationer och råd. I bakgrunden fungerar experter inom första hjälpen utbildning, vilka tar i beaktande senaste lagstiftning, standarder och god praxis.

Vilken är nyttan med att betala för Röda Korsets nationella kompetensregister för första hjälpen-utbildningar?

 • Röda Korsets kompetensregister för första hjälpen-utbildningar är ett pålitligt nationellt register, vars korrekthet kursens beställare och och deltagare kan lita på.
 • Kompetensregistret möjliggör användning av mobilkort, d.v.s. elektroniskt första hjälpen-intyg. Så hålls informationen om kompetens i gott förvar oberoende av utbildarorganisationen.
 • I kompetensregistret hålls informationen, även om plastkort tappas bort.
 • Kompetensregister möjliggör enklare bestyrkning av kompetens även i framtiden, när elektronisk kompetens blir standard.
 • Avgiften för kompetensregistret används till utbildningar, certifiering och utveckling av hela första hjälpen-utbildningsystemet, vilket även i framtiden garanterar högklassiga utbildningar.
 • Nationellt kompetensregister (mobilkort) finns på adressen ensiaputodistus.fi

 

Hur känner du igen Röda korsets äkta första hjälpen-utbildning?

Röda Korsets officiella utbildningar bör uppfylla följande tre punkter:

 1. Kursdeltagaren får elektronisk markering av kompetens d.v.s. mobilkort, vart denne personligen kan logga in endast på adressen ensiaputodistus.fi
 2. Första hjälpen-kursen är certifierad av Kiwa.
 3. Första hjälpen-intyget ser ut som exemplet nedan.

Varför lönar det sig att genomföra första hjälpen-utbildningen som kombinationsutbildning?

Kombinationsutbildningen består av nät- (50%) och närutbildningsdel (50 %). Nätutbildningsdelen bör vara godkänt genomförd innan närutbildningen börjar.

 • Nätutbildningsdelen kan genomföras oberoende av tid och plats, med dator, surfplatta eller smarttelefon.
 • Nätutbildningsdelen kan genomföras i egen takt. Man kan även avbryta och senare fortsätta från samma ställe när det passar en själv.
 • Under nätutbildningen testas det du lärt dig med mellanuppgifter och slutprov.
 • Organisationen sparar i tid, resekostnader, dagpenning, lunchkostnader samt i organisering av utbildningstillfällen.
 • Nätutbildningsdelen ger flexibilitet, eftersom den kan genomföras vid sidan om annat arbete under mer lugna arbetsdagar.
 • Jämn kvalitet är säkrad, eftersom den standardiserade nätutbildningsdelens och certifierade närutbildningsdelens kvalitetsnivå hålls konstant.

Tryck på bilden så öppnas den större för nedladdning.