Första hjälpen närutbildningar i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram rekommenderas att ändras till kombinationsutbildning, att flyttas till senare tidpunkt eller att annuleras på grund av coronavirussituationen

Institutet för hälsa och välfärd THL har den 13.03.2020 gett rekommendation om att alla icke-nödvändiga utbildningstillfällen, möten och seminarier bör flyttas eller annuleras för att förhindra spridningen av coronavirus COVID19.Ny möjlighet att genomföra första...