Kevään 2020 Skype-koulutukset 🗓

Hei, Tapahtuman kuvaus: 1) Näin järjestän yhdistelmäkoulutuksen lähijakson 2) Näin teen pätevyysmerkinnät 3) Näin järjestän etäkoulutusta Beskrivning av evenemanget (Anm. i några av träningarna är språken Finska/Engelska): 1) Så ordnar jag närundervisningsdelen av...