Stöd för att ta i bruk utbildningsportalen

Hej samarbetspartner, fint att ni gjort kontrakt för samarbetspartnerskap med oss! Förnyelsen framskrider bra enligt tidtabell, vi har bildat samarbetspartnerskap med nästan hundra organisationer och en stor mängd första hjälpen-instruktörer har loggat in till den nya...