Tapahtuman kuvaus:

1) Näin järjestän yhdistelmäkoulutuksen lähijakson
2) Näin teen pätevyysmerkinnät

Tapahtumat:

Ma 20.4 Yhdistelmäkoulutusten käytännön toteutus (kouluttajille) klo 9-10 Liity Skype-kokoukseen

 

Må 24.4. – Praktiskt genomförande av kombinationsutbildning (för utbildare)

Beskrivning av evenemanget:
1) Så ordnar jag närundervisningsdelen av kombinationsutbildningen
2) Så inför jag markering av kompetens

Evenemang:

Må 20.4 Praktiskt genomförande av kombinationsutbildning (för utbildare) kl 9-10 Anslut dig till Skype-möte