Hei,

Tapahtuman kuvaus:
1) Näin järjestän yhdistelmäkoulutuksen lähijakson
2) Näin teen pätevyysmerkinnät
3) Näin järjestän etäkoulutusta

Beskrivning av evenemanget (Anm. i några av träningarna är språken Finska/Engelska):
1) Så ordnar jag närundervisningsdelen av kombinationsutbildningen
2) Så inför jag markering av kompetens
3) Så ordnar jag distansutbildning

Tapahtumat / Evenemang:

 

 

 

Aikataulu Tapahtumat

5 muuta päivämäärää

Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat