Tapahtuman kuvaus:
1) Näin järjestän etäkoulutusta
– yhdistelmäkoulutus
– webinaari
2) Näin teen pätevyysmerkinnät

Beskrivning av evenemanget (Anm. i några av träningarna är språken Finska/Engelska):
1) Så ordnar jag distansutbildning
– kombinationsutbildningen
– ett webinarium
2) Så inför jag markering av kompetens

Tapahtumat / Evenemang:

 

Aikataulu Tapahtumat

9 muuta päivämäärää

Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat
Aikataulu Tapahtumat