Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto järjestää keskiviikkona 10.6. kello 18:00 -19:30 webinaarin aiheesta Ensiapu ja elvytys COVID-19 epidemian aikana.  Webinaariin ovat tervetulleita kaikki ensiaputoimijat sekä ensiavusta kiinnostuneet henkilöt.  Webinaarin sisältö perustuu Punaisen Ristin tuleviin ensiapu- ja elvytysohjeisiin COVID-19 epidemian aikana. Nämä ohjeet on tehty pohjautuen ILCOR:in, ERC:n ja Suomen elvytysneuvoston ohjeisiin sekä yhteistyössä Suomen elvytysneuvoston sekä Ensiapu- ja terveyden asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Webinaari pidetään Teams Live Eventsin kautta, siihen ei tarvitse ilmoittautua.

Ohessa linkki Punaisen Ristin OMA-portaalin kautta tapahtumaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7619

Ohessa linkki, josta pääsee mukaan webinaariin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI3MmJiYTAtZDg1NS00YWMzLTk0MmYtNjA1Zjg4N2I5MGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2265568182-88fe-4403-a10e-2a164c14fcab%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Aikataulu Tapahtumat