Suomen Elvytysneuvosto on julkaissut COVID-19 elvytysohjeet, joiden pohjalta Suomen Punainen Risti on julkaissut COVID-19 elvytys- ja ensiapuohjeet väestölle, ensiapupäivystäjille ja ensiauttajille. Pääsääntöisesti ohjeet on suunnattu ensiapupäivystäjille, mutta niistä hyötyvät myös ensiavun kouluttajat. Ohjeet julkaistaan tänään 28.5. 2020 pidettävässä webinaarissa. Webinaarissa käydään läpi COVID-19 -ohjeiden perusteet ja niiden kohdentuminen ainoastaan COVID-19 potilaiden elvyttämiseen. Muu ensiapu säilyy ennallaan. Ohjeet julkaistaan kirjallisesti myöhemmin.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua, vaan mukaan pääsee klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Webinaari  28.5.2020 klo 18.00 – 19.30.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlmMWU3NWMtNDdjZC00ZWU0LTlkZWEtNGM5ZWYzZmQ2MTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2237e577ce-2b20-4698-be0d-66ad4610ee40%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Aikataulu Tapahtumat