Introduktion

Praktiskt genomförande av utbildningar i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram förnyades 1.1.2020.

Bakom den elektroniska förnyelsen fungerar utbildningsportalen Competence Admin, vars uppgift är att uppehålla kompetensregister, förvalta kompetensutbildningar, driva nätutbildningsdelen av kombinationsutbildningarna samt att fungera som materialbank åt utbildare.

Här finns samlat instruktioner för markering av kompetens. Utbildningsportalen utvecklas konstant och speciellt i början kräver markeringarna noggrannhet. Instuktionerna kommer att uppdateras alltefter systemet utvecklas.

Av påbörjade nätutbildningar samt markeringar i kompetensregistret får utbildarenheten faktura i efterhand, ca en månad från påbörjad utbildning.

För tiden 1.1.2020 – 31.12.2020

Utbildningsportalens (Competence Admin) kursdeltagare får markering av följande godkända kursprestationer

Tabell 1:

Första hjälpen-kurs Betyg Certifikat
Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 4 t Markering i kompetensregistret och 4 t betyg i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) Certifierad
Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 5-7 t Markering i kompetensregistret och 4 t betyg i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) Certifierad
Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8t

närutbildning och kombinationsutbildning

Markering i kompetensregistret och 8 t betyg i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) Certifierad
Första hjälpen kurs FHJ 1® 16 t

närutbildning och kombinationsutbildning

Markering i kompetensregistret och betyg för Första hjälpen kurs FHJ 1® Certifierad
Första hjälpen kurs FHJ 2® 16 t

närutbildning

Markering i kompetensregistret och betyg för Första hjälpen kurs FHJ 2 ®

Olika situationer gällande markering av kompetens för kurser

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningarna består alltid av två delar (nätutbildning och närutbildning), varav nätutbildningen bör genomföras först.

Av godkänt genomförd nätutbildning får kursdeltagaren betyg via e-post, betyget bör uppvisas åt utbildaren innan början av närutbildningen. Kursarrangören (huvudanvändare och sekreterare) kan även se nätutbildningsprestationerna i utbildningsportalen. Av godkänt genomförd närutbildningsdel får deltagaren första hjälpen-betyg.

Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 5 t, 6 t ja 7 t

I utbildningarna för Röda Korsets kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 5 t, 6 t och 7 t genomförs innehållet av kursen livräddande första hjälp 4 t. Kursdeltagaren får markering av prestation för kursen livräddande första hjälp 4 t i utbildningsportalen. Tiden som överskrider kursen livräddande första hjälp 4 t får utbildaren själv bestämma utbildningsinnehållet till.

Första hjälpen kurs FHJ 2® 16 t

Första hjälpen kurs FHJ 2® 16 t ordnas enligt tidigare instruktioner. Första hjälpen kurs FHJ 2® 16 t certifieras år 2021. Kursdeltagaren får av utbildningen markering till kompetensregistret samt betyg.

Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 4 t, Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t och Första hjälpen kurs FHJ 1® 16 t

Första hjälpen-kurser består av sammanlänkade teman. Därför kan det på samma kurs finnas personer från kurs i Livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 4 t, kurs i Livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t och Första hjälpen kurs 1® 16 t. Då kan man öppna tre olika kurser för samma tidpunkt i utbildningsportalen. Markering av kompetens görs för varje kursdeltagare för den kurs som blivit godkänt genomförd.

Första hjälpen-betyg

I normalt prissatt markering till kompetensregistret ingår:

  1. plastkort postat hem, samlat antingen till utbildaren eller arbetsplatsen enligt det sätt som kursarrangören angett
  2. mobilkort på adressen ensiaputodistus.fi (tjänsten startar senast fr.o.m. 1.4.2020, då kan kursdeltagaren själv se sin information på ensiaputodistus.fi)

I  specialprissatt markering till kompetensregistret ingår:

  1. mobilkort på adressen ensiaputodistus.fi (tjänsten startar senast fr.o.m. 1.4.2020, då kan kursdeltagaren själv se sin information på ensiaputodistus.fi)
  2. som tilläggstjänst kan plastkort beställas via post från Competence Admin kundtjänst help@competenceadmin.fi

Tills mobilkortet tas i bruk, får kursdeltagaren temporärt betyg via e-post. Utbildaren har ej rätt att ge icke-officiella första hjälpen betyg från kursen.

Giltigt första hjälpen-betyg som tappats bort 

Betyg av gammal modell (plastkort) tas ur bruk 1.1.2020. För kort som tappats bort kan ej skrivas gammalt plastkort. P.g.a. detta kan man för kurser gjorda innan 1.1.2020 då kursens giltighetstid förmodligen är i kraft göra på följande sätt.

  1. Kursdeltagaren kontaktar utbildningscentralen där första hjälpen-kursen genomförts.
  2. Utbildningscentralen bestyrker datumet då kursen genomförts, och skriver om så vill ut ett pappersbetyg från utbildarnas materialbank för att ersätta det gamla betyget. Utbildningscentralens utbildare undertecknar betyget.
  3. Pappersbetyg ersätter endast borttappat kort. I övriga fall bör kursen gås pånytt och prestation markeras i kompetensregistret.

Detta betyg fungerar som officiellt intyg under kursens giltighetstid.

Uppdatering av kurs

Första hjälpen kurs FHJ 1® – betyg är i kraft i 3 år. Betyg för kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 4 t och kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t är i kraft i 3 år och m.h.a. dessa kan man en gång fortsätta Första hjälpen kursens FHJ 1® eller FHJ 2® giltighetstid för tre år framåt.

Ifall personen fortfarande har giltigt, före 1.1.2020 godkänt betyg för Första hjälpen kurs FHJ 1®  eller Första hjälpen kurs FHJ 2®, kan man bakom kortet skriva markering av prestation för godkänt genomförd kurs i livräddande första hjälp (nödförstahjälp). Dessutom får kursdeltagaren markering av prestation i kompetensregistret och betyg för kursprestationen (se tabell 1).

Övergångstid

Första hjälpen-betyg i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram är i kraft i tre år. När personen för första gången läggs till i det elektroniska kompetensregistret, upphör all övergångstid.

Ifall kurs i enlighet med den gamla modellen är föråldrad och kursdeltagaren ansöker om uppdatering under år 2020, kan man ännu delta på kursen enligt tidigare instruktion och få om så vill markering av prestation till det gamla kortet.

Vi rekommenderar ändå att man går kursen pånytt, på samma gång genomför man den förnyade utbildningen och man får nytta av kompetensregistret.

All övergångstid för den förnyade studieplanen tas ur bruk fr.o.m. 1.1.2021.

Vidareutbildningsprogram av yrkeskompetens för lastbils- och busschaufförer

Nya yrkeskompetensutbildningsprogram (försäkra dig om nya kursnamn och diarienummer), första hjälpens grunder för yrkeschaufförer 7 t och omfattande första hjälp för yrkeschaufförer 14 t, finns i materialbanken i utbildningsportalen. Dessa utbildningsprogram bör användas i fortsättningen, ifall man av kursen även vill ha betyg för Första hjälpen kurs FHJ 1® eller Kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t. Kursanmälan görs till Ajovarma som tidigare med nya diarienummer.

Kursen första hjälpens grunder för yrkeschaufförer 7 t ger rätt till Röda Korsets betyg för kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 4 t. Kursen omfattande första hjälp för yrkeschaufförer 14 t ger rätt till Röda Korsets betyg för kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t. Ifall yrkeschauffören vill gå kurs i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) 8 t eller kurs i första hjälpen kurs FHJ 1®, får denne normalt Röda Korsets betyg av dessa samt prestationsmarkering till kompetensregistret. Detta kräver att yrkeschauffören stannar för att genomföra utbildningen som uppfyller minimikraven till slut.

Yrkeschauffören får förutom första hjälpen-betyg ett separat intyg över genomförd yrkeskompetensutbildning gjord av utbildningscentralen. Röda Korsets separata plastkort ges ej mera till dessa utbildningar som genomförs med nya namn. Utbildningscentralen kan om så vill ta modell för betyg som skrivs ut till yrkeschaufförer från materialbanken.

Ytterligare information gällande vidareutbildningsprogram för yrkeschaufförer finns i utbildarinstruktionens bilaga nummer 3.