Johdanto

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten koulutusten käytännön toteutus uudistui 1.1.2020.

Sähköisen uudistuksen taustalla toimii koulutusportaali nimeltään Competence Admin, jonka tehtävä on ylläpitää pätevyysrekisteriä, hallinnoida pätevyyskoulutuksia, pyörittää yhdistelmäkoulutuksen verkkokoulutusosuutta ja toimia materiaalipankkina kouluttajille.

Tässä koottu toimintaohjeistus pätevyysmerkintöihin. Koulutusportaalia kehitetään jatkuvasti ja etenkin alkuvaiheessa pätevyysmerkinnät vaativat tarkkuutta. Tätä ohjetta päivitetään järjestelmän kehittyessä.

Aloitetuista verkkokoulutuksista sekä pätevyysrekisteröintimerkinnöistä tulee koulutustaholle lasku jälkikäteen noin kuukauden päästä aloitetusta koulutuksesta.

Ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020

Koulutusportaaliin (Competence Admin) kurssilainen saa merkinnän seuraavista hyväksytyistä kurssisuorituksista

Taulukko 1:

Ensiapukurssi Todistus Sertifiointi
Hätäensiapukurssi 4 t Pätevyysrekisterimerkintä ja 4 t hätäensiaputodistus Sertifioitu
Hätäensiapukurssi 5-7 t Pätevyysrekisterimerkintä ja 4 t hätäensiaputodistus Sertifioitu
Hätäensiapukurssi 8t

lähikoulutus ja yhdistelmäkoulutus

Pätevyysrekisterimerkintä ja 8 t hätäensiaputodistus Sertifioitu
Ensiapukurssi EA 1® 16 t

lähikoulutus ja yhdistelmäkoulutus

Pätevyysrekisterimerkintä ja Ensiapukurssi EA 1® -todistus Sertifioitu
Ensiapukurssi EA 2® 16 t

lähikoulutus

Pätevyysrekisterimerkintä ja Ensiapukurssi EA 2® -todistus

Eri tilanteita liittyen kurssien pätevyysmerkintöihin

Yhdistelmäkoulutukset

Yhdistelmäkoulutukset koostuvat aina kahdesta osasta (verkkokoulutus ja lähikoulutus), joista verkkokoulutusosuus tulee suorittaa ensin.

Hyväksytystä verkkokoulutuksen suorituksesta kurssilainen saa sähköpostiinsa todistuksen, joka esitetään kouluttajalle ennen lähikoulutuksen alkua. Kurssin järjestäjä (pääkäyttäjä ja sihteeri) voi myös katsoa verkkokoulutussuoritukset koulutusportaalista. Lähikoulutusosuuden hyväksytystä suorituksesta saa osallistuja ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi 5 t, 6 t ja 7 t

Punaisen Ristin Hätäensiapukurssi 5 t, 6 t ja 7 t koulutuksissa toteutetaan Hätäensiapukurssi 4 t mukainen sisältö ja tehdään Hätäensiapukurssi 4 t pätevyysmerkintä koulutusportaaliin. Hätäensiapukurssi 4 t ylittävän ajan koulutussisältö on ensiapukouluttajan päätettävissä.

Ensiapukurssi EA 2® 16 t

Ensiapukurssi EA 2® 16 t järjestetään entisen ohjeen mukaisesti.  Ensiapukurssi EA 2® 16 t sertifioidaan vuonna 2021. Kurssilainen saa koulutuksesta pätevyysrekisterimerkinnän sekä todistuksen.

Hätäensiapukurssi 4 t, Hätäensiapukurssi 8 t ja Ensiapukurssi EA 1® 16 t

Ensiapukurssit koostuvat toisiinsa linkittyvistä aihealueista. Näin ollen samassa koulutuksessa voi olla läsnä sekä Hätäensiapukurssi 4 t, Hätäensiapukurssi 8 t että Ensiapukurssi EA 1® 16 t osallistuvia henkilöitä. Tällöin koulutusportaaliin voi avata samalle päivälle kolme eri kurssia samaan aikaan alkavaksi. Pätevyysmerkintä kirjataan kunkin kurssilaisen osalta sille kurssille, joka on suoritettu hyväksytysti.

Ensiaputodistus

Normaalihintaiseen pätevyysrekisteröintimaksuun kuuluu:

  1. muovikortti postitettuna kotiin, kootusti kouluttajalle tai kootusti työpaikalle kurssin järjestäjän määrittelemällä tavalla
  2. mobiilikortti osoitteessa ensiaputodistus.fi (palvelu käynnistyy viimeistään 1.4.2020 alkaen, jolloin kurssilainen pääsee itse tarkistamaan tietonsa osoitteessa ensiaputodistus.fi

Erityishintaiseen pätevyysrekisteröintimaksuun kuuluu:

  1. mobiilikortti osoitteessa ensiaputodistus.fi (palvelu käynnistyy viimeistään 1.4.2020), jolloin kurssilainen pääsee itse tarkistamaan tietonsa osoitteessa ensiaputodistus.fi
  2. lisäpalveluna muovikortin voi tilata Competence Admin asiakaspalvelusta help@competenceadmin.fi postitettuna.

Siihen asti, kun siirrytään mobiilikorttiin, kurssilainen saa väliaikaisen todistuksen sähköpostiinsa. Kouluttajalla ei ole oikeutta antaa kurssilta epävirallisia ensiaputodistuksia.

Voimassaoleva kadonnut ensiaputodistus

Vanhan malliset todistukset (muovikortit) poistuvat käytöstä 1.1.2020. Kadonneen kortin tilalle ei voida kirjoittaa vanhaa muovikorttia. Tästä johtuen, tilanteessa, jossa kurssi on tehty ennen päivämäärää 1.1.2020 ja kurssin voimassaoloaika on oletettavasti voimassa, voi toimia seuraavalla tavalla.

  1. Kurssilainen on yhteydessä koulutuskeskukseen, jossa ensiapukurssi on suoritettu.
  2. Koulutuskeskus todentaa päivämäärän, jolloin kurssi on käyty ja tulostaa halutessaan kouluttajien materiaalipankista paperisen todistuksen vanhan todistuksen tilalle, jonka koulutuskeskuksen ensiapukouluttaja allekirjoittaa.
  3. Paperinen todistus korvaa vain kadonneen kortin. Muissa tapauksissa kurssi täytyy suorittaa uudelleen ja suoritus kirjataan pätevyysrekisteriin.

Tämä todistus toimii virallisena todistuksena kurssin voimassaoloajan.

Kurssin päivittäminen

Ensiapukurssi EA 1® –todistus on voimassa 3 vuotta. Hätäensiapukurssi 4 t –todistus ja Hätäensiapukurssi 8 t –todistus ovat voimassa 3 vuotta ja niillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Mikäli henkilöllä on edelleen voimassa oleva, ennen päivämäärää 1.1.2020 hyväksytty Ensiapukurssi EA 1® –todistus tai Ensiapukurssi EA 2® –todistus, voidaan kortin taakse kirjoittaa suoritusmerkintä hyväksytysti suoritetusta hätäensiapukurssista. Sen lisäksi kurssilainen saa suorittamansa kurssin mukaisen suorituksen pätevyysrekisteriin ja kurssisuorituksen mukaisen todistuksen (ks. taulukko 1).

Liukuma-aika

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset ensiaputodistukset ovat voimassa kolme vuotta. Kun henkilö ensimmäisen kerran merkataan sähköiseen pätevyysrekisteriin, kaikki liukuma-ajat päättyvät.

Mikäli vanhan mallin mukainen kurssi on vanhentunut ja kurssilainen hakee päivitystä vuoden 2020 aikana, voi kurssille vielä osallistua aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti ja saada vanhaan korttiin halutessaan suoritusmerkinnän.

Suosittelemme kuitenkin käymään kurssin uudelleen, koska samalla tulee suorittaneeksi uuden mallin mukaisen koulutuksen ja pääsee osalliseksi pätevyysrekisterin hyötyihin.

Opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä kaikki liukumarajat poistuvat käytöstä 1.1.2021 alkaen.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmat

Uudet ammattipätevyyskoulutusohjelmat (varmista uudet kurssinimet ja diaarinumero), Ammattiautoilijan ensiavun perusteet 7 t ja Ammattiautoilijan laaja ensiapu 14 t, löytyvät koulutusportaalin materiaalipankista. Näitä koulutusohjelmia tulee jatkossa käyttää, mikäli halutaan kurssista myös Ensiapukurssi EA 1® –todistus tai Hätäensiapu 8 t -todistus. Kurssi-ilmoitukset tehdään Ajovarmalle entiseen tapaan uusin diaarinumeroin.

Ammattiautoilijan Ensiavun perusteet 7 t oikeuttaa Punaisen Ristin Hätäensiapukurssi 4 t -todistukseen. Ammattiautoilijan laaja ensiapu 14 t oikeuttaa Punaisen Ristin Hätäensiapukurssi 8 t -todistukseen. Mikäli ammattiautoilija haluaa osallistua Hätäensiapukurssi 8 t- tai Ensiapukurssi EA 1®  -koulutukseen, hän saa näistä normaalin Punaisen Ristin todistuksen sekä suoritus rekisteröidään pätevyysrekisteriin. Tämä edellyttää, että ammattiautoilija jää tekemään vähimmäisvaatimukset täyttävän koulutuksen loppuun.

Ammattiautoilija saa ensiaputodistuksen lisäksi koulutuskeskuksen laatiman erillisen todistuksen käydystä ammattipätevyyskoulutuksesta. Punaisen Ristin erillistä muovikorttia ei enää jaeta näillä uusilla nimikkeillä toteutettaviin koulutuksiin. Koulutuskeskus voi halutessaan ottaa mallin ammattikuljettajille kirjoitettavaa todistusta varten materiaalipankista.

Lisää tietoa saat ammattikuljettajan jatkokoulutusohjelmista kouluttajaohjeen liitteestä numero 3.