Etuohjelman avulla kaiken kokoiset kumppaniorganisaatiot voivat saada hyvitystä myymistään verkkokoulutuksista ja ​ yhdistelmäkoulutusten verkkokoulutusosuuksista.

Etuohjelmassa kaikki SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutukset sekä SPR Ensiapukurssi EA 1® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t® yhdistelmäkoulutusten verkkokoulutusosuudet lasketaan yhteen. Yhteen lasketun määrän mukaisesti kumppaniorganisaatiolle myönnetään hyvitys alla olevan taulukon mukaisesti. Hyvityksen summa lasketaan tason ylittävästä verkkokoulutuksien ja yhdistelmäkoulutusten verkko-osuuksien määrästä.

Tarkastelujakson pituus on 12 kuukautta. Hyvitys myydyistä koulutuksista myönnetään puolivuosittain. Hyvitettävä summa vähennetään heinäkuun ja tammikuun laskuista.  Ensimmäiset hyvitykset tehdään heinäkuussa 2021.

Mikäli heinäkuun tai tammikuun laskulla ei ole hyvitettäviä verkkokoulutuksia tai verkko-osuuksia riittävästi hyvitykseen, tehdään osahyvitys ja jäljelle jäänyt hyvitettävä summa siirretään aina seuraavaan laskuun, kunnes koko hyvitys on käytetty.  Hyvitystä ei makseta rahana.

Taso Verkkokurssien tai verkko-osuuksien määrä Alennus
Taso 1​ 101-500 10%
Taso 2​ 501-1000​ 25%
Taso 3 1001 tai enemmän 50%

Lisää tietoa ja esimerkkilaskelma etuohjelmasta löytyvät Competence Adminin materiaalipankin kansiosta “Tukimateriaali kumppaneille”.