Tid för arbetet. Tid för livet.

Viktiga första hjälpen kunskaper kan studeras vid sidan om arbetet nu ännu mer flexibelt som kombinationskurser. Studera en del på nätet, och en del som närstudier – när det passar dig.

Första hjälpen-kurser på nätet.

Närutbildningar rekommenderas att omedelbart bytas till kombinationsutbildningar, att flyttas till senare tillfälle eller att annulleras p.g.a. coronavirussituationen.

Livets viktigaste kunskaper har betydelse.

Gör dig redo för arbetslivet – Studera                                            första hjälpen-kunskaper på de av Röda Korset                          godkända kurserna av hög kvalitet.

BLI SAMARBETSPARTNER

Vi erbjuder våra samarbetspartners nyckeln i hand-koncept. Färdiga utbildningsinnehåll, aktuella material och våra digitala lösningar hjälper dig i ditt arbete, så att du kan fokusera på att utbilda.

Aktuellt

Nyheter

Nytt sätt att uppdatera giltighet av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2®

Fr.o.m. 14.6.2021 kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning uppdatera giltigheten av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2® en gång för tre år. Förändringen gäller också retroaktivt redan genomförda FRK Livräddande...

Huhtikuun kumppanikirje

Uusi tapa päivittää Ensiapukurssi EA 1®- ja Ensiapukurssi EA 2®-pätevyys 14.6.2021 alkaen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella voi päivittää Ensiapukurssi EA 1® - ja Ensiapukurssi EA 2®- pätevyyden kolmeksi (3) vuodeksi eteenpäin. Muutos koskee takautuvasti...

Uusi tapa päivittää Ensiapukurssi EA 1®- ja Ensiapukurssi EA 2®-pätevyys

14.6.2021 alkaen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella voi päivittää Ensiapukurssi EA 1® - ja Ensiapukurssi EA 2®- pätevyyden yhden kerran kolmen vuoden ajaksi. Muutos koskee takautuvasti myös jo suoritettuja SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksia. ...

Evenemang

Utbildningsportalens (Competence Admin) basfunktioner                                                            – en introduktion
Praktiskt utförande av kombinationsutbildningar (för utbildare)

Röda Korset, hela Finlands första hjälpen-aktör

Under en tidsperiod på över hundra år har utbildningen i första hjälp förändrats mycket, men målen har förblivit desamma; kunskaper i första hjälpen och mod att agera i en nödsituation ger trygghet åt de närstående till en person som gått kursen samt även via Röda Korset till hela Finland.

Röda Korset Första Hjälp, utbildningar för allas vårt bästa

Röda Korset började redan på 1880-talet med att ordna kurser åt medborgare där man lärde ut vårdfärdigheter inför sjukdoms- och olycksfall. Kursavgiften var 3 mark och deltagarna önskades vara av det mer begåvade slaget, eller åtminstone läs- och skrivkunniga.

Första hjälpen-kurser av god kvalitet i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram ordnas av hundratals organisationer runt om i Finland. Röda Korsets nya eletroniska kompetensregister säkerställer att informationen on kompetens hålls säker även om en kursdeltagares livssituation ändras eller kompetensbetyget tappas bort. På den gemensamma marknadsplatsen ensiaputodistus.fi får våra samarbetspartners öppna utbildningar mycket synlighet.

För professionella som gått Röda Korsets instruktörsutbildning erbjuder vi som en pålitlig organisation färdiga utbildningsinnehåll och aktuella material till första hjälpen-kurser, så att instruktörerna och utbildarorganisationerna kan fokusera på att utbilda.