Tid för arbetet. Tid för livet.

Viktiga första hjälpen kunskaper kan studeras vid sidan om arbetet nu ännu mer flexibelt som kombinationskurser.                        Studera en del på nätet, och en del som närstudier – när det passar dig.

Första hjälpen-kurser på nätet.

Närutbildningar rekommenderas att omedelbart bytas till kombinationsutbildningar, att flyttas till senare tillfälle eller att annulleras p.g.a. coronavirussituationen.

Livets viktigaste kunskaper har betydelse.

Gör dig redo för arbetslivet – Studera                                            första hjälpen-kunskaper på de av Röda Korset                          godkända kurserna av hög kvalitet.

BLI SAMARBETSPARTNER

Vi erbjuder våra samarbetspartners nyckeln i hand-koncept. Färdiga utbildningsinnehåll, aktuella material och våra digitala lösningar hjälper dig i ditt arbete, så att du kan fokusera på att utbilda.

Aktuellt

Nyheter

Suositukset Punaisen Ristin ensiapukoulutusten järjestämiseen 1.6.2020 alkaen

Auttamishalu ei saa vaarantua Koronavirustilanteesta johtuen Suomen hallitus ja terveydenhuollon viranomaiset ovat tehneet ihmisten liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia kevään 2020 ajan. Nyt rajoituksia on alettu purkaa asteittain....

Enkät: Vi kartlägger våra samarbetspartners tankar kring utbildning som sker på nätet

Hej samarbetspartnersorganisation, Coronaviruset har lärt oss att vi bör vara ännu bättre förberedda på överraskande situationer. På det samma har vi upptäckt att alla utbildningar från början av grundskolan har övergått till distansundervisning. Vi har gjort en enkät...

Ny funktion: Se hur man går till väga, ifall deltagaren ej har e-postadress

Vi har kommit fram till en lösning för situationer där kursdeltagaren av någon orsak ej har fungerande personlig e-postadress. Gör såhär ifall deltagaren ej har e-postadress:...

Evenemang

Utbildningsportalens (Competence Admin) basfunktioner                                                            – en introduktion
Praktiskt utförande av kombinationsutbildningar (för utbildare)

Röda Korset, hela Finlands första hjälpen-aktör

Under en tidsperiod på över hundra år har utbildningen i första hjälp förändrats mycket, men målen har förblivit desamma; kunskaper i första hjälpen och mod att agera i en nödsituation ger trygghet åt de närstående till en person som gått kursen samt även via Röda Korset till hela Finland.

Röda Korset Första Hjälp, utbildningar för allas vårt bästa

Röda Korset började redan på 1880-talet med att ordna kurser åt medborgare där man lärde ut vårdfärdigheter inför sjukdoms- och olycksfall. Kursavgiften var 3 mark och deltagarna önskades vara av det mer begåvade slaget, eller åtminstone läs- och skrivkunniga.

Första hjälpen-kurser av god kvalitet i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram ordnas av hundratals organisationer runt om i Finland. Röda Korsets nya eletroniska kompetensregister säkerställer att informationen on kompetens hålls säker även om en kursdeltagares livssituation ändras eller kompetensbetyget tappas bort. På den gemensamma marknadsplatsen ensiaputodistus.fi får våra samarbetspartners öppna utbildningar mycket synlighet.

För professionella som gått Röda Korsets instruktörsutbildning erbjuder vi som en pålitlig organisation färdiga utbildningsinnehåll och aktuella material till första hjälpen-kurser, så att instruktörerna och utbildarorganisationerna kan fokusera på att utbilda.