Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Förmåner för föreningar

Punainen Risti Ensiapu erbjuder ideella föreningar och organisationer ett enkelt sätt att utbilda sina aktörer i första hjälpen-färdigheter och belöna frivilliga som har genomgått en första hjälpen-kurs med den mest erkända första hjälpen-behörigheten i Finland.

Partnerförmåner för ideella föreningar och organisationer

Aktuellt utbildningsmaterial

Föreningen får tillgång till aktuellt utbildningsmaterial som utarbetats av experter, ett elektroniskt behörighetsregister och ett utbildningsledningssystem samt stöd och råd för att stödja utbildningsarbetet.

Möjlighet att ordna FRK första hjälpen-kurser

Som partner till Punainen Risti Ensiapu får föreningen möjlighet att ordna FRK första hjälpen-kurser som när-, distans- och onlineutbildning samt en kombination av dessa. Flexibla genomförandeformer gör det möjligt att ordna första hjälpen-kurser enligt volontärernas schema.

Samarbetsmöjligheter

Föreningen får också möjlighet att samarbeta med Röda Korset Första Hjälpens omfattande nätverk för Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® och Utbildare i nöd första hjälpen.

Material och utbildning för försäljning och marknadsföring

Som samarbetspartner till Punainen Risti Ensiapu får föreningen rätt att ordna och sälja Röda Korsets varumärkesskyddade kurser i första hjälpen. I samband med anordnandet av utbildning i första hjälpen får föreningen färdigt material och utbildning för försäljning och marknadsföring av FRK första hjälpen-kurser.

En Punainen Risti Ensiapus ARVOkumppani® får en mängd förmåner

En ARVOkumppani® får bland annat personligt stöd för att organisera första hjälpen-utbildning och möjlighet att nätverka i partner- och utbildarmöten. En annan fördel är betydande rabatter på användarrättighets- och onlineutbildningsavgifter för första hjälpen-kurser, liksom på utbildningen av första hjälpen-utbildare.

Två personer sitter i fåtöljer och pratar. Den ena förklarar med händerna. Den andra har en dator i knät.I bakgrunden syns en grön växt.

Partnerskapsprogram för ideella föreningar och organisationer

En ideell förening eller organisation som anordnar utbildning i första hjälpen kan delta i partnerskapsprogrammet enligt två modeller.

Partner

Prestationsbaserad licensavgift, vars pris bestäms av de månatliga prestationerna. Partnern faktureras månadsvis enligt genomförda FRK första hjälpen-behörigheter och onlineutbildningar.

Partnern har tillgång till ett förmånsprogram där partnern får rabatter på licensavgifter och onlineutbildningar baserat på antalet prestationer.

Bli partner

De första utbildarna håller ett möte i konferensrummet. I bakgrunden syns en whiteboard och en fruktkorg på bordet.

Prestationslicensen innehåller

 • användning av utbildnings- och behörighetsportalen Competence Admin
 • mobilintyg för kursdeltagare (intygskort mot separat avgift)
 • rätten att använda FRK första hjälpen-kursers varumärke i sin marknadsföring
 • rätten att sälja och genomföra varumärkesskyddade FRK första hjälpen-kurser
 • uppdaterad materialbank för utbildning av FRK första hjälpen-kurser i när-, distans- eller kombinationsformat

ARVOkumppani®

En ARVOkumppani® förbinder sig att endast anordna första hjälpen-kurser som är förenliga med Röda Korsets utbildningsprogram och varumärkesskyddade. En ARVOkumppani® kan också ordna andra utbildningsevenemang, till exempel korta föreläsningar om första hjälpen. Utbildningarnas innehåll eller längd får inte motsvara FRK första hjälpen-kurser.

Alla Punainen Risti Ensiapus partner kan ansöka om att bli en ARVOkumppani®. Ansökan om att bli ARVOkumppani® börjar med ett möte med vår partnerskapschef. På mötet får du mer detaljerad information om ARVOkumppani®-förmånerna och licenspriserna.  Boka en tid som passar dig med vår partnerskapschef.

En ARVOkumppani kan välja antingen en prestationsbaserad Prestationslicens eller en Värdelicens till ett fast pris.

FRK Partnership Manager berättar för två personer om ARVOkumppanuus. Det finns en dator på bordet.

Prestationslicens

Med en prestationslicens betalar ARVOkumppani<sup>®</sup> licens- och onlineutbildningsavgifter i enlighet med sina månatliga utbildningsvolymer. ARVOkumppani<sup>®</sup> får rabatter på dessa betalningar enligt antalet prestationer.

Värdelicens

Värdelicensen inkluderar ett på förhand bestämt antal deltagarspecifika kursprestationer, onlineutbildningar och avsnitt samt mobilintyg. Licensavgiften betalas fyra gånger per år.

En ARVOkumppani® -aktörs tilläggsförmåner utöver Partner-modellen

 • Användning av ARVOkumppani®-märket
 • betydande nytta av ARVOkumppani®-varumärkeskommunikationen som utförs av Punainen Risti Ensiapu.
 • större synlighet i olika medier
 • stöd för försäljning och marknadsföring
 • möjligheten att dra nytta av det växande utbudet av utbildningar
 • en mer omfattande materialbank kommer att finnas tillgänglig för varje ARVOkumppani® i framtiden
 • personlig rådgivning och stöd i utbildningsarbetet