Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Om oss

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Vår verksamhets intäkter används för att stödja Röda Korsets beredskap och vänverksamhet i Finland till förmån för oss alla.

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu inledde sin verksamhet den 1 september 2017. Företaget ägs till fullo av Finlands Röda Kors centralbyrå och distrikt, och vår verksamhet styrs av Röda Korsets principer, etiska riktlinjer och viljan att skydda livet.

Vi är en del av Finlands Röda Kors och hela landets beredskapshelhet. Våra intäkter riktas åt Finlands Röda Kors inhemska hjälpverksamhet, för allas vårt väl.

Vi är även ett socialt företag som sätter det goda i omlopp. Med vår verksamhet främjer vi hälsa, välmående och hälsosäkerhet. Vi förstärker Röda Korsets mål att vara den ledande första hjälpen-aktören såväl i givandet av hjälpen som i utbildningen av första hjälpen.

Redan på 1880-talet började Röda Korset ordna kurser för medborgarna där man lärde ut omvårdnadskunskaper i fall av sjukdom och skada. På mer än hundra år har första hjälpen-utbildningen förändrats mycket, även om målen har varit desamma; första hjälpen-färdigheter och mod att agera i en nödsituation ger trygghet till de närstående hos en person som har slutfört kursen och, genom Röda Korset, till hela Finland

Punainen Risti Ensiapus strategi 2021–2023

Punainen Risti Ensiapu, Utbildningsprogram

I Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram upprätthåller, utvecklar och producerar vi genomförandeanvisningar och utbildningsmaterial för Röda Korsets utbildningar i första hjälpen. Dessutom ordnar vi Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -grund- och fortbildning och sköter det elektroniska utbildnings- och behörighetssystemet Competence Admin.

Runt om i Finland har vi över 700 partnerorganisationer som ordnar kurser i första hjälpen i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Vårt partnerskapsstöd stöder både partnerorganisationer och första hjälpen-utbildare varje vardag.

SPR Partnership Manager tittar in i kameran med ett leende. Gröna växter och ett fönster i bakgrunden.

Punainen Risti Ensiapus bolagsstämma och styrelse

Bolagsstämman är Punainen Risti Ensiapus högsta beslutande organ som väljer de personer som delägarna utsett till bolagets ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen, som består av sju (7) ordinarie medlemmar, ansvarar för bolagets ledning och ändamålsenliga verksamhet. Finlands Röda Kors generalsekreterare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Styrelsen för Punainen Risti Ensiapu utser verkställande direktören som deltar i mötena i bolagets styrelse.

I Punainen Risti Ensiapus styrelse ingår representanter för ägaren, dvs. Röda Korsets centralkontor och distrikt, samt representanter för hälso- och sjukvården och näringslivet med lång erfarenhet.

Styrelseordförande

  • Elina Piispanen, styrelseproffs, VD för Fit Advice Oy

Styrelseledamöter

  • Maaret Castrén, vice verkställande direktör, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
  • Kaisa Höijer, marknadsföringschef, LokalTapiola
  • Tero Hintsa, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Västra Finlands distrikt
  • Anne Mykkänen, diplomingenjör
  • Mika Asikainen, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Sydöstra Finlands distrikt
  • Päivi Vuorimaa, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt
  • Eero Rämö, Finlands Röda Kors generalsekreterare, rätt att närvara och tala
  • Anne Pellinen, VD, sekreterare