Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

ARVOkumppani®

Punainen Risti Ensiapus ARVOkumppani® är en befullmäktigad utbildningspartner som endast erbjuder certifierade och varumärkesskyddade FRK första hjälpen-utbildningar enligt Röda Korsets utbildningsprogram.

Du får alltid Finlands mest erkända första hjälpen-behörighet på första hjälpen-kurser som ordnas av en ARVOkumppani®-aktör.

Verifierad kvalitet, välkänd ansvarsfullhet

Punainen Risti Ensiapus ARVOkumppani® är ett ansvarsfullt val för första hjälpen-utbildning.

Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram har över 700 utbildningspartner runt om i Finland. Rätten att använda ARVOkumppani®-märket har beviljats aktörer som förbinder sig till

  • att erbjuda och ordna certifierade och varumärkesskyddade FRK första hjälpen-utbildningar enligt Finlands Röda Kors utbildningsprogram för sina kunder i alla situationer
  • arbetar socialt ansvarsfullt och på ett sätt som respekterar miljön
  • följer Röda Korsets anvisningar om etik och ansvarsfullhet för partner.

Varför ARVOkumppani®?

ARVOkumppani® har genomgått en grundlig urvalsprocess så att du som kund kan vara säker på kvaliteten och sakkunnigheten i den första hjälpen-utbildning du beställt i varje situation.

ARVOkumppani®-aktörers första hjälpen-kurser ger alltid deltagarna den mest erkända första hjälpen-behörigheten i Finland, och du kan försäkra dig om att prestationerna registreras i det riksomfattande registret som förs av Punainen Risti Ensiapu.

Från och med 2020 har fler än 250 000 behörigheter registrerats i registret.

Bekanta dig med Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen här >

Punainen Risti Ensiapus ARVOkumppani® är en respekterad och erkänd aktör på marknaden för första hjälpen-utbildningar

ARVOkumppani® är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Genom att välja en ARVOkumppani®-aktör som utbildare i första hjälpen blir du en del av den viktiga hjälpkedjan.

Erkänd behörighet

ARVOkumppani®-aktörers FRK utbildningar i första hjälpen ger alltid Finlands mest erkända behörighet inom första hjälpen som gäller i tre år.

Ett ansvarsfullt val

ARVOkumppani® har förbundit sig till Röda Korsets värderingar och stöder det gemensamma bästa samt Röda Korsets beredskapsverksamhet i Finland.

Certifierade utbildningar

FRK första hjälpen-kurserna är certifierade utbildningar, vars kvalitetskontroll och auditering utförs av en oberoende tredje part. Så säkerställs FRK första hjälpen-utbildningarnas kvalitativa enhetlighet runt om i Finland.

Pålitlig kvalitet

ARVOkumppani® ordnar första hjälpen-kurser endast i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen, som alltid baserar sig på forskningsdata och de senaste internationella riktlinjerna.

ARVOkumppani®-märket

Du kan identifiera en ARVOkumppani®-aktör på det bifogade märket, som är en garanti på första hjälpen-utbildningens kvalitet och sakkunnighet.

”ARVOkumppani®-märkets symbol är ett hjärta med rättecknet inuti. Hjärtat är förknippat med alla teman, dvs. första hjälpen, värderingar och partnerskap. Rättecknet inuti hjärtat beskriver å andra sidan acceptansen av värderingarna och valet till partner. Symbolen har en så tydlig form som möjligt och hänvisar därmed visuellt starkt till Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram.”

– Janne Joutsen, grafiker Goodman Oy

Välj ansvarsfullt

Hitta din närmaste ARVOkumppani® så du kan lita på första hjälpen-utbildningens kvalitet, sakkunnighet och aktörens ansvarsfulla verksamhet.

Sök här

En ung kvinna står framför fönstret och ler. Två personer sitter i fåtöljer i bakgrunden och pratar.