Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Ansökningskriterier för kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen erbjuder utbildare i första hjälpen allt fler möjligheter att agera och utvecklas som FRK Utbildare i första hjälpen.

Bekanta dig med ansökningskriterierna här och ansök!

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen innehåller kriterier som gäller både utbildningens kvalitet och aktiv utbildning. Av Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-specialister krävs mer utbildningserfarenhet än av Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-experter.

Du måste uppfylla alla kriterier för kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen för att kunna ansöka.


 

Kompetensprogrammets kvalitetskriterier

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen

  • har bekantat sig med anvisningen för utbildare jämte bilagor samt följer deras instruktioner.
  • handlar enligt anvisningarna och har inte okorrigerade kvalitetsavvikelser i auditeringarna.
  • arbetar ansvarsfullt och på ett sätt som respekterar miljön.
  • har bekantat sig med Punainen Risti Ensiapus etiska anvisningar för partner och följer dem i sitt arbete.
  • har grundläggande kunskaper om datasäkerhet och -skydd och följer dem.

Ansökningskriterier för Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®, experten

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har aktivt utbildat i första hjälpen-kurser inom Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen under de senaste två åren.

Förutsättningen är 80 FRK första hjälpen-kurser eller första hjälpen-utbildningsdagar (80 poäng) under de senaste två åren. Uppgifterna kontrolleras i Competence Admin -systemet.

ELLER

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har aktivt utfört frivilligarbete som utbildare i första hjälpen-kurser inom Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen under de senaste två åren.

ELLER

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har arbetat minst 6 månader i ordinarie anställning hos en arbetsgivare som är en ARVOkumppani® och har under denna tid arbetat inom expert- eller utbildningsuppgifter i utbildningar inom Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen.

Ansökningskriterier för FRK Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®, specialisten

Utöver ovanstående ska FRK Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®, specialister uppfylla följande kriterier:

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har aktivt utbildat i första hjälpen-kurser inom Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen under de senaste två åren.

Förutsättningen är 120 FRK första hjälpen-kurser eller första hjälpen-utbildningsdagar (120 poäng) under de senaste två åren. Uppgifterna kontrolleras i Competence Admin – systemet.

ELLER

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har aktivt deltagit i ETK®-utbildningsevenemangets utvecklingsarbete eller varit utbildare i dessa utbildningar under de senaste två åren.

OCH

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen har egen erfarenhet av alla genomförandeformer för FRK Första hjälpen-kurserna (när-, distans- och kombinationsutbildningar).

Vill du veta mer eller har du frågor om ansökningskriterierna?
Kontakta oss: ensiaputodistus@redcross.fi

Sök till kompetensprogrammet

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen skapar möjligheter till professionell utveckling för utbildare samt starkt stöd av utbildargemenskapen och erbjuder olika förmåner för arbetet som utbildare i FRK Första hjälpen-kurser.

Fyll i ansökningsformuläret >

Poängsättning av utbildningsdagar i första hjälpen

Vi kontrollerar dina poäng på första hjälpen-utbildningsdagar enligt tabellen nedan. I utbildningar på engelska och svenska sker poängsättningen i enlighet med finska utbildningar.

FRK första hjälpen – utbildning

Poäng
FRK Första Hjälpen FHJ 1® (16 t) närstudier/webinar 2
FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t) närstudier/webinar 2
FRK Första Hjälpen FHJ 1® kombinationsutbildningens närstudiedel/webinar 1
FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® närstudier/webinar 1
FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kombinationsutbildningens närstudiedel 0,5
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® närstudier 0,5