Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Dataskydd

Försäljningen av utbildning och första hjälpen-produkter som utförs av Punainen Risti Ensiapu kräver behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på en kundrelation, annan relevant koppling eller kundens samtycke. Personuppgifter används till exempel för hantering av kundrelationer, kundnöjdhetsenkäter och andra undersökningar och kundkommunikation samt för marknadsföring av utbildningstjänster och första hjälpen-produkter. Punainen Risti Ensiapu ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av kunduppgifter och noggrann behandling av personuppgifter. Vi följer god databehandlingssed.

Personuppgifter samlas huvudsakligen in från kunden själv eller dennes arbetsgivare med kundens tillstånd. Dessutom kan Punainen Risti Ensiapu samla in information om användarnas terminalenheter på sina webbplatser med hjälp av cookies och annan liknande teknik, till exempel webbanalys. De insamlade uppgifterna behandlas på de sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

Varje registrerad har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagrats om hen och att kräva rättelse, radering eller komplettering av uppgifter om hen i registret som är felaktiga, föråldrade, ofullständiga eller onödiga för ändamålet med behandlingen. Förfrågningar som rör verifiering och behandling av personuppgifter bör skickas via e-post till tietosuoja.ensiapu@redcross.fi

För mer information om behandling av personuppgifter, se registrets dataskyddsbeskrivning baserat på kundrelationer och andra relevanta kontakter (kundregister) nedan.

Dataskyddsbeskrivningar