Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Partnerskapsalternativ från och med 1.1.2023

Det finns två sätt för en utbildningsorganisation att delta i partnerskapsprogrammet.

De första utbildarna håller ett möte i konferensrummet. I bakgrunden syns en whiteboard och en fruktkorg på bordet.

Partner

Partnern har tillgång till en prestationsbaserad utbildningslicens, vars pris bestäms av de månatliga prestationerna. Partnern faktureras månadsvis enligt genomförda FRK första hjälpen-behörigheter och onlineutbildningar.

Partnern har tillgång till ett förmånsprogram där partnern får rabatter på licensavgifter och onlineutbildningar baserat på antalet prestationer.

ARVOkumppani®

En ARVOkumppani® kan välja antingen en prestationsbaserad Prestationslicens eller en Värdelicens till ett fast pris.

Med prestationslicensen betalar en ARVOkumppani® för utbildningslicensen, vars pris bestäms månadsvis enligt genomförda FRK första hjälpen-behörigheter och onlineutbildningar. En ARVOkumppani® får rabatter enligt antalet prestationer.

Värdelicensen inkluderar ett på förhand bestämt antal deltagarspecifika kursprestationer, onlineutbildningar och avsnitt samt mobilintyg. Licensavgiften betalas kvartalsvis. Intygskort beställs enligt en separat prislista.

FRK Partnership Manager berättar för två personer om ARVOkumppanuus. Det finns en dator på bordet.

Prestationslicensens rabattprocent

 

Onlineutbildningar eller kombinationsutbildningars
onlinedelar (st.)
Partner
(grundpris)
Partner
(specialpris)
ARVOkumppani®
(grundpris)
ARVOkumppani®
(specialpris)
1–50 * * 20 20
51–100 * * 25 25
101–250 10 10 25 25
251–500 10 10 30 30
501–750 25 25 40 40
751–1 000 25 25 50 50
1 001– 25 25 60 60
Kursprestationer (st)
1–50 * * * *
51–100 * * 5 *
101–250 * * 7,5 *
250–500 * * 10 *
501–750 * * 15 5
751–1 000 * * 20 5
1 001–5 000 5 * 20 5

 

Rabattprocenten gäller för ifrågavarande prestationsantal och rabattprocenten i nästa steg ökar inte rabatten på mindre mängder retroaktivt.

Punainen Risti Ensiapus Partnerskapsprogram

Förmåner för utbildningsföretag

Som Punainen Risti Ensiapus partner får ditt företag rätt att utbilda certifierade och varumärkesskyddade FRK första hjälpen-kurser.

Förmåner för föreningar

Punainen Risti Ensiapu erbjuder ideella föreningar och organisationer ett enkelt sätt att utbilda sina frivilliga aktörer i första hjälpen-färdigheter och belöna de som har genomgått en första hjälpen-kurs med den mest erkända första hjälpen-behörigheten i Finland.

Förmåner för utbildningsinstitutioner

Punainen Risti Ensiapus partnerskapsprogram erbjuder utbildningsinstitutioner färdigt utbildningsmaterial baserat på vetenskaplig kunskap och expertarbete, samt utbildningsmetoder som är lämpliga även för utbildning av stora grupper.

Förmåner för företagshälsovården

Punainen Risti Ensiapus partnerskapsprogram erbjuder organisationer inom företagshälsovården färdigt utbildningsmaterial, samt utbildningsmetoder som är lämpliga för olika kundföretag.