Ny hemsida! Vi hälsar dig varmt välkommen till våra nya och moderna sidor.

Förmåner för utbildningsföretag

Som Punainen Risti Ensiapus partner får ert företag rätt att utbilda certifierade och varumärkesskyddade FRK första hjälpen-kurser.

Partnerskapsförmåner för utbildningsföretag

Stödmaterial

För att stödja utbildningsarbetet erbjuder vi ett elektroniskt behörighetsregister, enkla leveranser av första hjälpen-intyg och support- och rådgivningstjänster.

Aktuellt utbildningsmaterial

Partnern får tillgång till aktuellt utbildningsmaterial baserat på de senaste forskningsrönen för genomförande av när-, distans- och kombinationsutbildning. Partnern får rätt att sälja FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® och FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® onlinekurser åt sina kunder.

Omfattande expertnätverk

Som vår partner har du till ditt förfogande Punainen Risti Ensiapus omfattande expertnätverk och möjligheten att samarbeta med Röda Korsets nätverk för Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap och Utbildare i nöd första hjälpen.

ARVOkumppani®-märket

En ARVOkumppani® får tillgång till ARVOkumppani®-märket och drar nytta av Punainen Risti Ensiapus varumärkesarbete, vilket gör det möjligt för beställare av första hjälpen-kurser att identifiera Punainen Risti Ensiapus ARVOkumppani® i framtiden.

Utbildningsmaterial från ARVOkumppani®-nätverket

En ARVOkumppani® får tillgång till utbildningsmaterial för ARVOkumppani®-nätverket och möjlighet att dra nytta av vårt breda utbud av utbildningar i sin försäljning.

Två personer sitter i fåtöljer och pratar. Den ena förklarar med händerna. Den andra har en dator i knät.I bakgrunden syns en grön växt.

Partnerskapsprogram för utbildningsföretag

Ett utbildningsföretag som anordnar utbildning i första hjälpen kan delta i partnerskapsprogrammet enligt två modeller.

Partner

En partner har tillgång till en prestationsbaserad licens och förmånsprogram där partnern får rabatter på licensavgifter och onlineutbildningar baserat på antalet prestationer.

Bli partner

De första utbildarna håller ett möte i konferensrummet. I bakgrunden syns en whiteboard och en fruktkorg på bordet.

Partnerns licens inkluderar

 • användning av utbildnings- och behörighetsportalen Competence Admin
 • mobilintyg för kursdeltagare (intygskort mot separat avgift)
 • rätten att använda FRK första hjälpen-kursers varumärke i sin marknadsföring
 • rätten att sälja och genomföra varumärkesskyddade FRK fösta hjälpen-kurser
 • uppdaterad materialbank för utbildning av FRK första hjälpen kurser i när-, distans- eller kombinationsformat
 • möjligheten att sälja FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® och FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® onlinekurs
 • kundservice och support för utbildningsarbetet
 • prioritet i Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grund- och fortbildningar.

ARVOkumppani®

En ARVOkumppani® förbinder sig att endast anordna första hjälpen-kurser som är förenliga med Röda Korsets utbildningsprogram och varumärkesskyddade. ARVOkumppani® kan också ordna andra utbildningar i första hjälpen, till exempel korta föreläsningar om första hjälpen, så länge de inte till innehåll eller längd motsvarar FRK första hjälpen kurser.

Alla Punainen Risti Ensiapus partner kan ansöka om att bli en ARVOkumppani®. Ansökan om att bli ARVOkumppani® börjar med ett möte med vår partnerskapschef. På mötet får du mer detaljerad information om ARVOkumppani®-förmånerna och licenspriserna.

Boka en tid som passar dig med vår partnerskapschef.

En ARVOkumppani® kan välja antingen en prestationsbaserad Prestationslicens eller en Värdelicens till ett fast pris.

FRK Partnership Manager berättar för två personer om ARVOkumppanuus. Det finns en dator på bordet.

Prestationslicens

Med en prestationslicens betalar ARVOkumppani® licens- och onlineutbildningsavgifter i enlighet med sina månatliga utbildningsvolymer. ARVOkumppani® får rabatter på dessa betalningar enligt antalet prestationer.

Värdelicens

Värdelicensen inkluderar ett på förhand bestämt antal deltagarspecifika kursprestationer, onlineutbildningar och avsnitt samt mobilintyg. Licensavgiften betalas kvartalsvis.

Ansök om att bli ARVOkumppani®!

För mer information boka en tid med vår partnerskapschef eller fyll i ARVOkumppani®-ansökan

En ARVOkumppanis tilläggsförmåner

 • användning av ARVOkumppani-märket®
 • betydande nytta av ARVOkumppani®-varumärkeskommunikationen som utförs av Punainen Risti Ensiapu.
 • större synlighet i olika medier
 • stöd för försäljning och marknadsföring
 • möjligheten att dra nytta av det växande utbudet av utbildningar
 • en mer omfattande materialbank kommer att finnas tillgänglig i framtiden
 • personlig rådgivning och stöd i utbildningsarbetet