Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-fortbildning

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® uppdaterar sitt kunnande inom första hjälpen, ökar sina utbildarfärdigheter och nätverkar med andra första hjälpen -utbildare genom att vart tredje år delta i Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -fortbildning.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-fortbildning

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-fortbildning ger utbildaren möjlighet att uppdatera sina färdigheter i första hjälpen, öka sin utbildarkompetens och nätverka med andra första hjälpen-utbildare.

Fortbildningen säkerställer att förutsättningarna för att ordna FRK första hjälpen-kurser, utnyttja det utbildningsmaterial som Punainen Risti Ensiapu producerar och utfärda FRK första hjälpen-intyg är giltiga och aktuella.

Du kan genomföra fortbildningen antingen som självständiga onlinestudier eller som en kombination av onlinestudier och en närutbildningsdag.

Efter godkänd fortbildning är utbildarbehörigheten giltig under de kommande tre (3) åren och utbildaren antecknas i Röda Korsets utbildarregister.

ETK® -fortbildningens nya onlinemoduler finns tillgängliga fr.o.m. början av juni. Utbildningen är tills vidare på finska.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -fortbildningens pris är

607,60 € (inkl. moms 24%) onlinekurs och 3 valbara onlinekurs-moduler

eller

682,00 € (inkl. moms 24%) onlinekurs och närutbildningsdag

I priset ingår ETK®-rättighet samt utbildning med material.

ETK®-rättigheten gör det möjligt att ordna och marknadsföra FRK första hjälpen-kurser samt rätt att utnyttja materialbanken.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -fortbildningens närutbildningsdagar ordnas två gånger om året i Helsingfors.

Innan närutbildningsdagen genomför deltagaren en kort onlinekurs. Under närutbildningsdagen får man höra intressanta expertföreläsningar som har att göra med första hjälpen-utbildarens arbete.

Föreläsarna verkar även som experter i ETK®-fortbildningens onlinestudier.

Onlinestudierna i Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -fortbildningen kan genomföras flexibelt vid en tidpunkt som passar dig.

Du får en registreringslänk till lärplattformen i samband med anmälningsbekräftelsen. Lärplattformen är öppen två månader efter anmälan.

Onlinestudierna består av mångsidiga moduler där du efter den för alla gemensamma delen kan sammanställa en helhet som bäst stöder ditt egna utbildarkunnande.

Efter den för alla gemensamma modulen kompletterar utbildarna sitt kunnande med tre valbara moduler.

Ämnesinnehållet i de valbara fortbildningsmodulerna byts med tre års mellanrum baserat på respons från utbildarna. Centrala ämnen är utbildarnas pedagogiska kunskaper och ämnen i första hjälpen. Dessutom erbjuds fortbildning i aktuella teman som har att göra med första hjälpen-utbildarnas arbete.

Kursanmälan är bindande. Deltagaravgiften kan betalas med Paytrail. För företagskunder skickar vi en faktura på begäran. Utbildningen är tills vidare på finska.

Onlinestudier

Anmäl dig: Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-fortbildning som onlinestudier​

Närutbildningsdag, vår 2023

ETK®-fortbildningens närutbildningsdag på hösten 2023 ordnas torsdagen den 16.5. i Helsingfors. Mer exakt plats och tidtabell publiceras för deltagare närmare evenemanget.

Anmäl dig: Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-fortbildningens närutbildningsdag, vår

Deltagande i utbildningen kan avbokas senast två veckor före evenemanget utan kostnad.

För avbokningar som görs senare än två veckor före evenemanget debiterar vi 50 procent av deltagaravgiften och för avbokningar som görs senare än en vecka före evenemanget debiterar vi hela deltagaravgiften.

Kontrollera giltigheten på din ETK® -utbildarrätt här!

Till behörighetsuppgifterna loggar du in med samma inloggningsuppgifter som du använder i Competence Admin. Om du ännu inte har ett konto i Competence Admin, skapa först ett lösenord som passar dig genom att klicka på ”Glömt lösenord?”.

Vid problem kan du kontakta tekniskt stöd: help@competenceadmin.com

Kontrollera din utbildarbehörighets giltighet här!

En kvinna sitter i en soffa och har ett distansmöte. Hon har en dator i knät och hörlurar i öronen.