Ny hemsida! Vi hälsar dig varmt välkommen till våra nya och moderna sidor.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning ger utmärkta färdigheter i att utbilda i första hjälpen, förebygga olyckor och främja hälsa i olika verksamhetsmiljöer och sammanhang. Efter att godkänt genomfört utbildningen  får deltagaren Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -behörighet.

Punainen Risti Ensiapu förnyar ETK®-grundutbildningen. Utbildningen kan nu genomföras ännu mer flexibelt som non-stop utbildning. Man kan ansluta sig till onlinedelen när som helst. Du kan anmäla dig till när- och distansdelen genast då du genomfört onlindelens inledningsavsnitt.

Utbildningen är tills vidare på finska.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap​, ETK®

Grundutbildningskrav: ​

  • legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, dvs. en sjukskötare, hälsovårdare, ambulanssjukvårdare, barnmorska, fysioterapeut, tandläkare eller läkare.
  • grundnivåns närvårdare inom akutvården med skyddad yrkesbeteckning
  • närvårdare som genomfört sjukvårdens och vårdens kompetensområden med skyddad yrkesbeteckning
  • räddningsman
  • brandman-ambulansförare
  • medicinalvaktmästare-ambulansförare

Dessutom:

  • Giltig FRK Första Hjälpen FHJ 1 ® -kompetens

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® får rätten att utbilda i alla FRK första hjälpen -kurser under tre år. För att uppehålla kompetensen bör utbildaren delta i ETK® -fortbildning inom tre år.

Priset för Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning är 3 348,00 € (inkl. moms 24 %).

I priset ingår online-, distans- och närstudier, kursmaterial, luncher och kaffe samt utbildarrättighet i tre år.

Den förnyade ETK®-grundutbildningen byggs upp av onlinestudiedel, distansutbildningsdag d.v.s. webinar samt fyra närstudiedagar som kräver närvaro.

I utbildningen får du färdigheter att agera som utbildare i första hjälpen och hälsokunskap på FRK första hjälpen-kurser.

Efter att du anmält dig kan du påbörja onlinestudierna flexibelt då det bäst passar dig. I samband med anmälningsbekräftelsen får du registreringslänk till lärplattformen. Lärplattformen är öppen sex månader efter anmälan.

M.h.a. onlinestudierna fördjupar du dig i att utbilda första hjälpen-färdigheter och övar på utbildningskunskaper. Onlinestudierna består av mångsidigt video- och läsmaterial, olika interaktiva uppgifter samt ömsesidigt lärande. Onlinedelen bör vara godkänt genomförd två veckor innan deltagande på distans- och närutbildning.

Under närutbildningdelen får du färdigheter att lära ut första hjälpen i olika verksamhetsmiljöer och till olika målgrupper. Under utbildningen sätter vi oss in i genomförandet av såväl när- som distansutbildning.

ETK-grundutbildningens omfattning är 10 studiepoäng. Vänligen reservera tillräckligt med tid för utbildningen.

ETK®-grundutbildning genomförs som en kombination av onlineutbildning, webinar och närutbildning. Du kan anmäla dig till distans- och närutbildningsdel via lärplattformen då du genomfört onlinedelens orientationsavsnitt. Minimideltagarantal är 15 personer.

Utbildningen är tills vidare på finska.

Du kan välja den närutbildningsdel som passar dig bäst på kursplattformen. Nedan ser du möjliga utbildningstider. 

Närutbildningsdel 1 (FULL)
Webinar 1.9 och närdagarna i Helsingfors 5.-8.9.2023 (pilot)

Närutbildningsdel 2
Webinar 6.10.2023 och närdagarna i Helsingfors 9.10.2023-12.10.2023

Närutbildningsdel 3
Webinar 24.11. och närdagarna i Helsingfors 28.11-1.12.2023

Närutbildningsdel 4
Webinar 19.1.2024 och närdagarna i Helsingfors 22.1.-25.1.2024

Närutbildningsdel 5
Webinar 8.3.2024 och närdagarna i Helsingfors 11.3-14.3.2024

Då ETK®-grundutbildningen fylls har Punainen Risti Ensiapus partnerorganisationers första hjälpen-utbildare förtur.

Anmälan till utbildarutbildning och praktiska frågor: Anmälan

Deltagande i utbildningen kan avbokas utan kostnad, ifall deltagaren inte har loggat in på onlineplattformen.

För avbokningar som görs efter påbörjad onlinedel debiterar vi 50 procent av deltagaravgiften. För avbokningar som görs efter genomförd onlinedel debiterar vi hela deltagaravgiften.