Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning ger utmärkta färdigheter i att utbilda i första hjälpen, förebygga olyckor och främja hälsa i olika verksamhetsmiljöer och sammanhang. Efter att godkänt genomfört utbildningen  får deltagaren Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® -behörighet.

Den förnyade ETK®-grundutbildningen byggs upp av en onlineutbildningsdel och en närstudiedel. Utbildningen ger dig färdighet att agera som utbildare i första hjälpen och hälsokunskap på FRK första hjälpen-kurser.

Utbildningen kan genomföras flexibelt som nonstop-utbildning. Onlineutbildningsdelen kan påbörjas när som helst. Du kan anmäla dig till närstudiedelen genast då du genomfört orienteringsdelen online. Man har sex månader på sig att genomföra utbildningen.

ETK®-grundutbildningens onlineutbildningsdel kan genomföras på svenska. Vi arrangerar närstudiedelar där det finns en svenskspråkig utbildare med, men närstudiedelens undervisningsspråk är finska. Undervisningsprovet kan på dessa närstudiedelar genomföras på svenska.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap​, ETK®

Grundutbildningskrav: ​

  • legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, dvs. en sjukskötare, hälsovårdare, ambulanssjukvårdare, barnmorska, fysioterapeut, tandläkare eller läkare.
  • grundnivåns närvårdare inom akutvården med skyddad yrkesbeteckning
  • närvårdare som genomfört sjukvårdens och vårdens kompetensområden med skyddad yrkesbeteckning
  • räddningsman
  • brandman-ambulansförare
  • medicinalvaktmästare-ambulansförare

Dessutom:

  • Giltig FRK Första Hjälpen FHJ 1 ® -kompetens

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® får rätten att utbilda i alla FRK första hjälpen -kurser under tre år. För att uppehålla kompetensen bör utbildaren delta i ETK® -fortbildning inom tre år.

Priset för Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®-grundutbildning är 3 348,00 € (inkl. moms 24 %).

I priset ingår online-, distans- och närstudier, kursmaterial, luncher och kaffe samt utbildarrättighet i tre år.

Den förnyade ETK®-grundutbildningen byggs upp av onlinestudiedel, distansutbildningsdag d.v.s. webinar samt fyra närstudiedagar som kräver närvaro. Man har sex månader på sig att genomföra utbildningen efter anmälan.

I utbildningen får du färdigheter att agera som utbildare i första hjälpen och hälsokunskap på FRK första hjälpen-kurser.

Efter att du anmält dig kan du påbörja onlinestudierna flexibelt då det bäst passar dig. I samband med anmälningsbekräftelsen får du registreringslänk till lärplattformen.

Man bör delta på närstudiedelen inom sex månader efter anmälan till ETK®-grundutbildningen. Onlineutbildningsdelen bör vara godkänt genomförd innan deltagande på webinar och närstudier.

M.h.a. onlinestudierna fördjupar du dig i att utbilda första hjälpen-färdigheter och övar på utbildningskunskaper. Onlinestudierna består av mångsidigt video- och läsmaterial, olika interaktiva uppgifter samt ömsesidigt lärande.

Under närutbildningdelen får du färdigheter att lära ut första hjälpen i olika verksamhetsmiljöer och till olika målgrupper. Under utbildningen sätter vi oss in i genomförandet av såväl när- som distansutbildning.

ETK-grundutbildningens omfattning är 10 studiepoäng. Vänligen reservera tillräckligt med tid för utbildningen.

ETK®-grundutbildning genomförs som en kombination av onlineutbildning, webinar och närutbildning. Du kan anmäla dig till distans- och närutbildningsdel via lärplattformen då du genomfört onlinedelens orientationsavsnitt. Minimideltagarantal är 15 personer.

ETK®-grundutbildningens onlineutbildningsdel kan genomföras på svenska. Vi arrangerar närstudiedelar där det finns en svenskspråkig utbildare med, men närstudiedelens undervisningsspråk är finska. Undervisningsprovet kan på dessa närstudiedelar genomföras på svenska.

Du kan välja den närutbildningsdel som passar dig bäst på kursplattformen. Nedan ser du möjliga utbildningstider. 

Närutbildningsdel 6

Webinar 17.5.2024 och närdagarna i Helsingfors 21.5.–24.5.2024

  • En av utbildarna är svenskspråkig ETK®, specialist.
  • Ifall du vill genomföra utbildningen på svenska, vänligen kontakta ensiaputodistus@redcross.fi

Närutbildningsdel 7

Webinar 13.9.2024 och närdagarna i Helsingfors 17.–20.9.2024

Närutbildningsdel 8

Webinar 15.11.2024 och närdagarna i Helsingfors 19.–22.11.2024

Då ETK®-grundutbildningen fylls har Punainen Risti Ensiapus partnerorganisationers första hjälpen-utbildare förtur.

Anmälan till utbildarutbildning och praktiska frågor: Anmälan

Deltagande i utbildningen kan avbokas utan kostnad, ifall deltagaren inte har loggat in på onlineplattformen.

För avbokningar som görs efter påbörjad onlinedel debiterar vi 50 procent av deltagaravgiften. För avbokningar som görs efter genomförd onlinedel debiterar vi hela deltagaravgiften.