Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen ger allt mer omfattande möjligheter att arbeta som expert och utvecklas professionellt. Ta en titt och kom med!

Sök till kompetensprogrammet

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® är branschens kändaste och mest uppskattade expert

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen skapar möjligheter till professionell utveckling för utbildare samt starkt stöd av utbildargemenskapen och erbjuder olika förmåner för arbetet som utbildare i FRK Första hjälpen-kurser.

Som utbildare i första hjälpen har du möjlighet att delta i utvecklingen av kompetensprogrammet och påverka dess innehåll.

Var med och skapa Finlands bästa gemenskap och utvecklingsväg för första hjälpen-utbildare!

Kompetensprogrammets värde för utbildaren

  • Kännedomen om FRK utbildare i första hjälpen ökar
  • Möjlighet till kontinuerlig utveckling av yrkeskunskaper
  • Ekonomiska fördelar för engagerade FRK utbildare i första hjälpen
  • Stöd från en stark expertgemenskap
  • Nya och nya slags arbetsmöjligheter

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® – en ansvarsfull och kompetent aktör

Väx med oss på vägen

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® kan kartlägga sin kompetens och utvecklas som expert på utbildning i första hjälpen då denne agerar som utbildare i FRK första hjälpen-kurser

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen, experten är engagerad i utbildningen i FRK första hjälpen-kurser och är en del av den starka gemenskapen för FRK första hjälpen utbildare.

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK® eller Utbildare i nöd första hjälpen, specialisten har också gedigen erfarenhet och yrkeskompetens inom första hjälpen och utbildning inom första hjälpen.

Kompetensprogrammets innehåll

Kompetensprogrammet för FRK Utbildare i första hjälpen innehåller nyttiga och ekonomiska förmåner för utbildaren. Läs mer om kompetensprogrammets innehåll i tabellen nedan. En del av innehållet är färdigt och en del utvecklar vi enligt principen om kontinuerlig utveckling.

Rabatt på fortbildning för utbildare i första hjälpen, en personlig rådgivningstjänst, olika utbildningstillfällen och gemenskapens starka stöd är redan tillgängliga.

Kompetensprogrammets innehåll Utbildare Expert Specialist
Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap
  Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®
  FRK Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap®
Närstöd för utbildararbetet
Nyhetsbrev
Anslutningsmöjlighet till Facebook-gruppen Ensiavunkouluttajat.fi
Utbildarstöd per e-post
Avgiftsfri personlig service, kalenderbokningsalternativ* *
Intranät för FRK utbildare i första hjälpen
Stöd för professionell utveckling
  25 % rabatt på ETK®-evenemang
 Avgiftsfria ETK®-möten * *
Avgiftsfria utbildnings- och nätverkstillfällen* *
Kompetenssystem
Individuellt incitamentsprogram enligt utbildningsaktiviteten
Värdeprogram
Specialistnätverk
Roll som expert och utvecklare i utvecklingsprojekt
Utbildarroll i ETK®-utbildningsevenemang

*avgiftsbelagd om du inte är med i kompetensprogrammet