Har du funderat på en karriär som första hjälpen-utbildare? Eller är det dags att uppdatera din ETK® -kompetens? Läs mer här och var med på träningarna!

Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen

Första hjälpen-utbildningar som följer Röda Korsets utbildningsprogram baserar sig på forskningsbaserad och aktuell information och producerats av experter.

FRK första hjälpen-kurser finns med olika innehåll och genomförs i olika former – alla kurser är certifierade och ger alltid ett FRK första hjälpen-intyg.

Hög kvalitet, bevisad ansvarsfullhet

När du väljer en FRK första hjälpen-kurs kan du lita på att informationen du får är bekräftad och aktuell.

Utbildningar i enlighet med Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram baserar sig på forskningsdata och våra experter uppdaterar innehållet ständigt så att det motsvarar de senaste anvisningarna.

Innehållet i första hjälpen-utbildningarna i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram följer de nationellt godkända anvisningarna för första hjälpen som baserar sig på internationella riktlinjer (International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR, European Resuscitation Council ERC).

Varje avklarade FRK första hjälpen-kurs stärker säkerheten i vårt samhälle. Tillsammans med oss är du en del av en viktig hjälpkedja.

Finlands mest erkända behörighet

Alla utbildningar ger den mest erkända behörigheten i Finland och FRK första hjälpen-intyg, som är i kraft i tre år.

Utbildningar av hög kvalitet

Första hjälpen-utbildningarna som följer Röda Korsets utbildningsprogram certifieras av en tredje part och deras innehåll baserar sig på forskningsdata.

Professionella utbildare

Utbildarna i FRK första hjälpen-kurserna är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Varje utbildare är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården samt en behörig Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap ETK®.

Ansvarsfull aktör

Vi är en del av Finlands Röda Kors och arbetar utifrån organisationens värderingar och etiska principer. Intäkterna går till att stödja Röda Korsets inhemska beredskapsverksamhet.

FRK:s Partnership Manager står med händerna i luften och ett leende på läpparna. En grön låda och ett fönster i bakgrunden.

Punainen Risti Ensiapu är Finlands ledande expert på utbildning i första hjälpen, vars verksamhet styrs av kvalitet och ansvar.

Bekanta dig med FRK första hjälpen-utbildningar

FRK första hjälpen-kurserna ger dig färdigheter och mod att agera i mindre vardagsolyckor och även livshotande situationer. Kursernas innehåll följer nationellt godkända första hjälpen-anvisningar, produceras av experter och utvecklas ständigt.

FRK första hjälpen-kurserna har olika omfattning och kan genomföras på olika sätt. Alla utbildningar omfattar livräddande första hjälpen och återupplivning. Utbildningarna är interaktiva och funktionella. Utbildningar ordnas som närstudier och onlinekurser och som en kombination av dessa.

Alla FRK första hjälpen-kurser är certifierade och ger alltid ett FRK första hjälpen-intyg, som gäller i tre år.

Du känner igen en första hjälpen-utbildning som följer Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen på FRK-prefixet.

Under kursen övar man livräddande första hjälpen som en onlinekurs. Syftet är att öka modet att hjälpa till i livshotande situationer.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®-onlinekurs kan användas en gång för att förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®– eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-intyget för tre år framåt.

Kursen lämpar sig för att lära sig kunskaper och färdigheter inom livräddande första hjälpen och säkerställa första hjälpen-färdigheter i en lågriskmiljö.

Innehåll

 • åtgärder i en nödsituation
 • identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • hjärt-lungräddning och användning av en rådgivande
  defibrillator
 • första hjälpen vid kvävning
 • stoppande av riklig blödning i extremitet
 • chock
 • förebyggande av olyckor 

Kursens längd: 4 x 45 min

Under kursen övas livräddande första hjälpen. Syftet är att öka modet att hjälpa till i livshotande situationer.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®-utbildningen kan användas en gång för att förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®– eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-intyget för tre år framåt.

Kursen lämpar sig för att lära sig kunskaper och färdigheter inom livräddande första hjälpen och säkerställa första hjälpen-färdigheter i en lågriskmiljö.

Innehåll

 • åtgärder i en nödsituation
 • identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • hjärt-lungräddning och användning av en rådgivande
  defibrillator
 • första hjälpen vid kvävning
 • stoppande av riklig blödning i extremitet
 • chock
 • förebyggande av olyckor 
 • gruppvisa betoningar vid behov

Kursens längd:  4 x 45 min

Under kursen övar man livräddande första hjälpen som en onlinekurs. Syftet är att öka modet att hjälpa till i livshotande situationer.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®-onlinekurs kan användas en gång för att förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®– eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-intyget för tre år framåt.

Kursen lämpar sig för att lära sig omfattande kunskaper och färdigheter inom livräddande första hjälpen och säkerställa första hjälpen-färdigheter i en lågriskmiljö.

Innehåll

 • åtgärder i en nödsituation
 • identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • hjärt-lungräddning och användning av en rådgivande
  defibrillator
 • första hjälpen vid kvävning
 • stoppande av riklig blödning i extremitet
 • chock
 • första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen
 • första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna
 • förebyggande av olyckor
 • hälsofrämjande
 • psykisk första hjälpen

Kursens längd: 8 x 45 min

Under kursen övas livräddande första hjälpen. Syftet är att öka modet att hjälpa till i livshotande situationer.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®-utbildningen kan användas en gång för att förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®– eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-intyget för tre år framåt.

Kursen lämpar sig bäst för att lära sig omfattande kunskaper och färdigheter inom livräddande första hjälpen och säkerställa första hjälpen-färdigheter i en lågriskmiljö.

Innehåll

 • åtgärder i en nödsituation
 • identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • hjärt-lungräddning och användning av en rådgivande
  defibrillator
 • första hjälpen vid kvävning
 • stoppande av riklig blödning i extremitet
 • chock
 • första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen
 • första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna
 • förebyggande av olyckor
 • hälsofrämjande
 • psykisk första hjälpen
 • gruppvisa betoningar vid behov

Kursens längd: 8 x 45 min

Under kursen övas olika teman inom första hjälpen. Syftet är att öka modet att hjälpa i situationer som kräver livräddande första hjälpen och i mindre olyckor i vardagen.

Utbildningen lämpar sig för mångsidig inlärning av första hjälpen och för att säkerställa första hjälpen-färdigheter i en miljö med uppenbar olycksrisk.

Innehåll

 • åtgärder i en nödsituation
 • identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • hjärt-lungräddning och användning av en rådgivande
  defibrillator
 • första hjälpen vid kvävning
 • stoppande av riklig blödning i extremitet
 • chock
 • första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen
 • första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna
 • benbrott och ledskador
 • andra olyckor (elektriska stötar, ögonskador, näsblod, huvudskada)
 • första hjälpen vid förgiftning
 • förebyggande av olyckor
 • hälsofrämjande
 • psykisk första hjälpen
 • gruppvisa betoningar vid behov

Kursens längd: 16 x 45 min

Under kursen övar man olika teman inom första hjälpen och stärker de tidigare inlärda första hjälpen-färdigheterna. Syftet är att öka modet att hjälpa i situationer som kräver livräddande första hjälpen och i mindre olyckor i vardagen.

Grundläggande kunskapskrav för kursen är ett giltigt FRK Första Hjälpen FHJ 1®-intyg. FRK Första Hjälpen FHJ 2®-intyget är giltigt i tre år.

Utbildningen lämpar sig för att fördjupa första hjälpen-färdigheterna hos personer med FRK Första Hjälpen FHJ 1®-behörighet. Kursen stärker första hjälpen-färdigheterna i en arbets- och hobbymiljö med särskild olycksrisk.

Innehåll

 • repetition av livräddande första hjälp
 • återupplivning av barnbebis och drunknad
 • första bedömning
  – händelseinformation
  – skademekanism
  – uppskattning av medvetandet, andningen och​ blodcirkulationen
 • förflyttning och nödflytt av den hjälpbehövande
 • första hjälpen-positioner och observation
 • frakturer och ryggradsskadahuvudskada
 • köldskada och hypotermi
 • insjukning orsakad av värme
 • psykisk första hjälpen
 • gruppvisa betoningar vid behov

Kursens längd: 8 x 45 min

Hitta din närmaste aktör

Vårt omfattande partnernätverk erbjuder högklassig, certifierad FRK första hjälpen-utbildning runt om i Finland. Här hittar du din närmaste aktör inom första hjälpen-utbildning.

Sök här

En ung kvinna står framför fönstret och ler. Två personer sitter i fåtöljer i bakgrunden och pratar.