Januaris partnerutbildarbrev

Året 2022 har börjat fartfyllt Försäljningen av Röda Korsets första hjälpen-kurser, speciellt första hjälpen kurser på nätet, har börjat fint. Början av året ser trots en svår koronasituation lovande ut, tack vare olika distansutbildningslösningar och ett flexibelt...

Decembers partnerutbildarbrev

Förnyelser som träder i kraft i januari   FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t) 1.1.2022 publicerar vi stolt den förnyade FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t) (finskspråkiga versionen). En stor mängd partnerorganisationer, partnerutbildare, kunder och experter har deltagit i...

Novembers utbildarbrev

Utvecklingssteg i slutet av året Enligt Röda Korset Första Hjälpens strategi för åren 2021 – 2023 siktar vi mot konstant utveckling och banbrytande tillsammans med vårt partner- och expertnätverk. Vi vill vara bättre imorgon än idag! Tyngdpunkten för...

Oktobers partnerbrev

Hälsosäkerhet på första hjälpen-utbildningar Begränsningar orsakade av Covid-19-pandemin har på många ställen lättats och detta syns gladeligen även som en ökad efterfrgan på första hjälpen-utbildningar. Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälpen) har gjort...