Etsitkö organisaatiollesi ensiapukoulutusta? Tutustu täällä SPR ensiapukursseihin ja löydä lähin toimija >

Tietosuoja

Punainen Risti Ensiavun harjoittama koulutustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, sekä koulutuspalveluiden markkinointiin. Punainen Risti Ensiapu kiinnittää erityistä huomiota asiakastietojen suojaukseen ja henkilötietojen huolelliseen käsittelyyn. Käsittelyssä noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään tai asiakkaan valtuuttamana tämän työnantajalta. Lisäksi Punainen Risti Ensiapu voi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja käsitellään tietosuojaselosteilla kuvatuilla tavoilla.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Henkilötietojen tarkastukseen ja käsittelyyn liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja.ensiapu@redcross.fi

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriselosteet