Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin nettisivuihimme!

Tietoa meistä

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Toimintamme tuotto ohjataan Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja ystävätoiminnan tukemiseen meidän kaikkien hyväksi.

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa 1.9.2017. Yhtiön omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, ja toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset toimintaohjeet ja halu suojella elämää.

Punainen Risti aloitti jo 1880-luvulla järjestää kansalaisille kursseja, joilla opetettiin hoitotaitoja sairastumisen ja loukkaantumisen varalle. Kurssimaksu oli 3 markkaa ja osanottajien toivottiin olevan lahjakkaimmasta päästä, tai ainakin luku- ja kirjoitustaitoisia

Yli sadan vuoden aikana ensiavun koulutus on muuttunut paljon, vaikka tavoitteet ovat säilyneet samoina; ensiaputaidot ja uskallus toimia hätätilanteessa tuovat turvaa kurssin käyneen henkilön lähipiirille sekä Punaisen Ristin kautta koko Suomeen

Koulutusohjelmat

Me Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmissa ylläpidämme, kehitämme ja tuotamme Punaisen Ristin ensiapukoulutusten toteutusohjeet ja koulutusmateriaalit. Lisäksi järjestämme SPR Ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksia, ja  hallinoimme sähköistä koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminia.

Meillä on ympäri Suomen yli 700 Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja järjestävää kumppaniorganisaatiota. Kumppanuustukemme toimii niin kumppaniorganisaatioiden kuin ensiavun kouluttajien tukena.

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous ja hallitus

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous on korkein päättävä elin, joka valitsee osakkaiden nimeämät henkilöt yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta toiminnasta. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Punainen Risti Ensiavun hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin.

Punainen Risti Ensiavun hallitukseen kuuluu omistajan, eli Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien edustajat, sekä laajan kokemuksen omaavia terveydenhuollon ja liike-elämän edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja

  • Elina Piispanen, hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenet

  • Maaret Castrén, toimialajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  • Kaisa Höijer, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
  • Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri
  • Ilpo Kiiskinen, viestintäjohtaja, Suomen Punainen Risti
  • Mika Asikainen, toiminnanjohtaja,  SPR Kaakkois-Suomen piiri
  • Max Lindholm, piirihallituksen varapuheenjohtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
  • Kristiina Kumpula, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus
  • Anne Pellinen, toimitusjohtaja, sihteeri