Harkitsetko ensiavun kouluttajan uraa? Vai onko edessäsi ETK®-pätevyyden päivittäminen? Lue täältä lisää ja tule mukaan koulutuksiin!

Tietoa meistä

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Toimintamme tuotto ohjataan Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja ystävätoiminnan tukemiseen meidän kaikkien hyväksi.

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa 1.9.2017. Yhtiön omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, ja toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset toimintaohjeet ja halu suojella elämää.

Olemme osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan auttamistoimintaan meidän kaikkien hyväksi.

Olemme myös yhteiskunnallinen yritys, joka laittaa hyvän kiertämään. Edistämme toiminnallamme terveyttä, hyvinvointia ja terveysturvallisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin avun antamisessa, kuin ensiavun kouluttamisessa.

Tutustu täällä punainen risti -suojamerkkiin ja sen käyttöön.

Punainen Risti alkoi jo 1880-luvulla järjestää kansalaisille kursseja, joilla opetettiin hoitotaitoja sairastumisen ja loukkaantumisen varalle. Yli sadan vuoden aikana ensiavun koulutus on muuttunut paljon, vaikka tavoitteet ovat säilyneet samoina; ensiaputaidot ja uskallus toimia hätätilanteessa tuovat turvaa kurssin käyneen henkilön lähipiirille sekä Punaisen Ristin kautta koko Suomeen

Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat

Ylläpidämme, kehitämme ja tuotamme Punaisen Ristin ensiapukoulutusten toteutusohjeet ja koulutusmateriaalit koulutusohjelmissa. Lisäksi järjestämme SPR ETK-koulutus® -tapahtumia, ja  hallinoimme sähköistä koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminia.

Meillä on yli 600 Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja järjestävää kumppaniorganisaatiota ympäri Suomen. Kumppanuustukemme toimii niin kumppaniorganisaatioiden kuin ensiavun kouluttajien tukena joka arkipäivä.

Punaisen Ristin kumppanuuspäällikkö hymyilee ja seisoo itsevarmana valoisan toimistohuoneen ikkunan edessä. Taustalla viherkasvi.

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous ja hallitus

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous on korkein päättävä elin, joka valitsee osakkaiden nimeämät henkilöt yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta toiminnasta. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Punainen Risti Ensiavun hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin.

Punainen Risti Ensiavun hallitukseen kuuluu omistajan, eli Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien edustajat, sekä laajan kokemuksen omaavia terveydenhuollon ja liike-elämän edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja

  • Elina Piispanen, hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenet

  • Maaret Castrén, toimialajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  • Kaisu Haataja, toiminnanjohtaja, SPR Savo-Karjalan piiri
  • Kaisa Höijer, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
  • Anne Mykkänen, diplomi-insinööri
  • Miia Seppänen, toiminnanjohtaja, SPR Oulun piiri
  • Päivi Vuorimaa, toiminnanjohtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
  • Eero Rämö, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus
  • Anne Pellinen, toimitusjohtaja, sihteeri