Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin nettisivuihimme!

Edut yhdistyksille

Punainen Risti Ensiapu tarjoaa yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille helpon tavan kouluttaa toimijoilleen ensiaputaitoja ja palkita ensiapukurssin käyneet vapaaehtoiset Suomen tunnustetuimmalla ensiapupätevyydellä.

Kumppaniedut yleishyödyllistelle yhdistyksille ja järjestöille

Ajantasaiset koulutusmateriaalit

Yhdistys saa käyttöönsä asiantuntijoiden laatimat, ajantasaiset koulutusmateriaalit, sähköisen pätevyysrekisterin ja koulutustenhallintajärjestelmän, sekä tukea ja neuvontaa koulutustyön tueksi.

Mahdollisuus järjestää SPR ensiapukursseja

Punainen Risti Ensiavun kumppanina yhdistys saa mahdollisuuden järjestää SPR ensiapukursseja lähi- etä- ja verkkokoulutuksina, sekä näiden yhdistelminä. Joustavat toteutusmuodot mahdollistavat ensiapukurssien järjestämisen vapaaehtoisten aikatauluun sopivasti.

Yhteistyömahdollisuudet

Yhdistys saa myös mahdollisuuden yhteistyöhön Punainen Risti Ensiavun laajan SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®– ja SPR Hätäensiavunkouluttaja HEK®-verkostojen kanssa.

Materiaalit ja koulutusta myyntiin ja markkinointiin

Punainen Risti Ensiavun kumppanina yhdistys saa oikeuden järjestää ja myydä Punaisen Ristin tavaramerkittyjä ensiapukursseja. Ensiapukoulutusta järjestäessään yhdistys saa käyttöönsä valmiit materiaalit ja koulutusta SPR ensiapukurssien myyntiin ja markkinointiin.

Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani saa lukuisia etuja

ARVOkumppani saa muun muassa henkilökohtaista tukea ensiapukoulutusten järjestämiseksi ja mahdollisuuden verkostoitumiseen kumppani- ja kouluttajatapaamisissa. Etuna myös tuntuvia alennuksia ensiapukurssien käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuista sekä SPR ensiavun kouluttajien koulutuksista.

Kumppanuusohjelmat yleishyödylliselle yhdistyksille ja järjestöille

Ensiapukoulutuksia järjestävän yleishyödyllisen yhdistyksen ja järjestön on mahdollista lähteä mukaan Kumppanuusohjelmaan kahdella mallilla.

Kumppani

Suoriteperusteinen lisenssimaksu, jonka hinta määräytyy kuukausittaisten suoritusten mukaan. Kumppania laskutetaan kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan.

Kumppanilla on käytössään etuohjelma, jossa kumppani saa alennuksia käyttöoikeusmaksuista ja verkkokoulutuksista suoritusmäärien mukaan.

Suoritelisenssi sisältää

 • koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminin käyttö
 • mobiilitodistukset kurssilaisille (todistuskortit erillisestä maksusta)
 • oikeus SPR ensiapukurssien brändin hyödyntämiseen markkinoinnissaan
 • oikeus tavaramerkkisuojattujen SPR ensiapukurssien myyntiin ja toteuttamiseen
 • ajantasainen materiaalipankki SPR ensiapukurssien kouluttamiseksi lähi-, etä- tai yhdistelmätoteutuksina
 • mahdollisuus myydä SPR Hätäensiapukurssi 4 t®-verkkokoulutuksia
 • asiakaspalvelu ja tuki koulutustyöhön
 • ensisijaisuus SPR ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksiin

ARVOkumppani

ARVOkumppani sitoutuu järjestämään ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, tavaramerkein suojattuja ensiapukursseja. ARVOkumppani voi järjestää myös muita koulutustilaisuuksia, kuten lyhyitä ensiapuaiheisia luentoja. Koulutukset eivät saa vastata sisällöltään tai pituudeltaan SPR ensiapukursseja.

Kaikki Punainen Risti Ensiavun kumppanit voivat hakea ARVOkumppaniksi. ARVOkumppaniksi hakeminen alkaa tapaamisella kumppanuuspäällikkömme kanssa. Tapaamisessa pääset tutustumaan tarkemmin ARVOkumppani-etuihin ja lisenssihintoihin.  Varaa sinulle sopiva aika kumppanuuspäälliköllemme.

ARVOkumppani voi valita joko suoriteperusteisen Suoritelisenssin tai kiinteähintaisen Arvolisenssin.

Suoritelisenssi

Suoritelisenssissä ARVOkumppani maksaa kuukausittaisten koulutusmääriensä mukaisesti käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuja. ARVOkumppani saa alennuksia näistä maksuista suoritemäärien mukaisesti.

Arvolisenssi

Arvolisenssiin sisältyy ennalta sovittu määrä osallistujakohtaisia kurssisuorituksia, verkkokoulutuksia ja -osuuksia ja mobiilitodistuksia. Lisenssimaksu suoritetaan neljä kertaa vuodessa.

ARVOkumppanin lisäedut Kumppani-mallin lisäksi

 • ARVOkumppani-merkin käyttöönsä
 • merkittävän hyödyn Punainen Ristin Ensiavun toteuttamasta ARVOkumppani-brändiviestinnästä
 • lisää näkyvyyttä eri medioissa
 • tukea myyntiin ja markkinointiin
 • mahdollisuuden hyödyntää laajentuvaa koulutustarjontaa
 • tulevaisuudessa laajempi ARVOkumppanien materiaalipankki käytössä
 • henkilökohtaista neuvontaa ja tukea koulutustyöhön
 • uusia verkostoitumismahdollisuuksia
 • mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa SPR ensiapukurssien kehitystyöhön
 • 25 % alennus SPR ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksista