Hienoja uutisia! Ensiaputodistus.fi-sivusto on uudistettu ja palvelee nyt entistä paremmin kaikkia SPR ensiapukurssin suorittaneita. Tutustu täällä ja vinkkaa myös eteenpäin >

Edut yhdistyksille

Punainen Risti Ensiapu tarjoaa yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille helpon tavan kouluttaa toimijoilleen ensiaputaitoja ja palkita ensiapukurssin käyneet vapaaehtoiset Suomen tunnustetuimmalla ensiapupätevyydellä.

Haluatko kuulla lisää? Varaa tapaaminen kumppanuuspäällikkömme kanssa.

Kumppaniedut yleishyödyllistelle yhdistyksille ja järjestöille

Ajantasaiset koulutusmateriaalit

Yhdistys saa käyttöönsä asiantuntijoiden laatimat, ajantasaiset koulutusmateriaalit, sähköisen pätevyysrekisterin ja koulutustenhallintajärjestelmän, sekä tukea ja neuvontaa koulutustyön tueksi.

Mahdollisuus järjestää SPR ensiapukursseja

Punainen Risti Ensiavun kumppanina yhdistys saa mahdollisuuden järjestää SPR ensiapukursseja lähi- etä- ja verkkokoulutuksina, sekä näiden yhdistelminä. Joustavat toteutusmuodot mahdollistavat ensiapukurssien järjestämisen vapaaehtoisten aikatauluun sopivasti.

Yhteistyömahdollisuudet

Yhdistys saa myös mahdollisuuden yhteistyöhön Punainen Risti Ensiavun laajan Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®– ja Hätäensiavunkouluttaja HEK-verkostojen kanssa.

Materiaalit ja koulutusta myyntiin ja markkinointiin

Punainen Risti Ensiavun kumppanina yhdistys saa oikeuden järjestää ja myydä Punaisen Ristin tavaramerkittyjä ensiapukursseja. Ensiapukoulutusta järjestäessään yhdistys saa käyttöönsä valmiit materiaalit ja koulutusta SPR ensiapukurssien myyntiin ja markkinointiin.

Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani® saa lukuisia etuja

ARVOkumppani® saa muun muassa henkilökohtaista tukea ensiapukoulutusten järjestämiseksi ja mahdollisuuden verkostoitumiseen kumppani- ja kouluttajatapaamisissa. Etuna myös tuntuvia alennuksia ensiapukurssien käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuista sekä ensiavun kouluttajien koulutuksista.

Kaksi henkilöä istuvat valoisassa tilassa nojatuoleissa ja keskustelevat hymyillen ja käsillään elehtien. Toisella on sylissään tietokone. Taustalla näkyy ensiapulaukku.

Kumppanuusohjelmat yleishyödylliselle yhdistyksille ja järjestöille

Ensiapukoulutuksia järjestävän yleishyödyllisen yhdistyksen ja järjestön on mahdollista lähteä mukaan Kumppanuusohjelmaan kahdella mallilla.

Kumppani

Suoriteperusteinen lisenssimaksu, jonka hinta määräytyy kuukausittaisten suoritusten mukaan. Kumppania laskutetaan kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan.

Kumppanilla on käytössään etuohjelma, jossa kumppani saa alennuksia käyttöoikeusmaksuista ja verkkokoulutuksista suoritusmäärien mukaan.

Lähde kumppaniksi

Punaisen Ristin kolme työntekijää istuvat neuvottelupöydän äärellä ja katsovat tietokonetta. Yksi henkilö seisoo ison näytön ja fläppitaulun edessä. Pöydällä on tavaroita ja huoneen katossa kaiutin.

Suoritelisenssi sisältää

 • koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminin käyttö
 • mobiilitodistukset kurssilaisille (todistuskortit erillisestä maksusta)
 • oikeus SPR ensiapukurssien brändin hyödyntämiseen markkinoinnissaan
 • oikeus tavaramerkkisuojattujen SPR ensiapukurssien myyntiin ja toteuttamiseen
 • ajantasainen materiaalipankki SPR ensiapukurssien kouluttamiseksi lähi-, etä- tai yhdistelmätoteutuksina
 • mahdollisuus myydä SPR Hätäensiapukurssi 4 t®– sekä SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutuksia
 • asiakaspalvelu ja tuki koulutustyöhön
 • ensisijaisuus SPR ETK-koulutus® -tapahtumiin

ARVOkumppani®

ARVOkumppani® sitoutuu järjestämään ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, tavaramerkein suojattuja ensiapukursseja. ARVOkumppani® voi järjestää myös muita koulutustilaisuuksia, kuten lyhyitä ensiapuaiheisia luentoja. Koulutukset eivät saa vastata sisällöltään tai pituudeltaan SPR ensiapukursseja.

Kaikki Punainen Risti Ensiavun kumppanit voivat hakea ARVOkumppani®-tunnusta. ARVOkumppani®-toimijaksi hakeminen alkaa tapaamisella kumppanuuspäällikkömme kanssa. Tapaamisessa pääset tutustumaan tarkemmin ARVOkumppani®-etuihin ja lisenssihintoihin. Varaa sinulle sopiva aika kumppanuuspäälliköllemme.

ARVOkumppani® voi valita joko suoriteperusteisen Suoritelisenssin tai kiinteähintaisen Arvolisenssin.

Mies ja nainen käyvät keskustelua ARVOkumppanuus® -jäsenyydestä SPR:n kumppanuuspäälikön kanssa. Taustalla on moderni toimisto, jossa on valkoiset seinät.

Suoritelisenssi

Suoritelisenssissä ARVOkumppani® maksaa kuukausittaisten koulutusmääriensä mukaisesti käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuja. ARVOkumppani® saa alennuksia näistä maksuista suoritemäärien mukaisesti.

Arvolisenssi

Arvolisenssiin sisältyy ennalta sovittu määrä osallistujakohtaisia kurssisuorituksia, verkkokoulutuksia ja -osuuksia ja mobiilitodistuksia. Lisenssimaksu suoritetaan neljä kertaa vuodessa.

Hae ARVOkumppani®-toimijaksi!

Kysy lisätietoa varaamalla aika kumppanuuspäälliköllemme tai täytä ARVOkumppani®-hakemus

ARVOkumppani®-toimijan lisäedut Kumppani-mallin lisäksi

 • ARVOkumppani®-tunnuksen käyttöönsä
 • merkittävän hyödyn Punainen Ristin Ensiavun toteuttamasta ARVOkumppani®-brändiviestinnästä
 • lisää näkyvyyttä eri medioissa
 • tukea myyntiin ja markkinointiin
 • mahdollisuuden hyödyntää laajentuvaa koulutustarjontaa
 • tulevaisuudessa laajempi ARVOkumppani®-materiaalipankki käytössä
 • henkilökohtaista neuvontaa ja tukea koulutustyöhön