Haku SPR Ensiavun kouluttajien osaajaohjelmaan on nyt avattu - tutustu lisää ja hae mukaan >

Kumppanuusvaihtoehdot 1.1.2023 alkaen

Koulutusorganisaation on mahdollista lähteä mukaan Kumppanuusohjelmaan kahdella tavalla.

Kumppani

Kumppanilla on käytössään suoriteperusteinen koulutuslisenssi, jonka hinta määräytyy kuukausittaisten suoritusten mukaan. Kumppania laskutetaan kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan.

Kumppanilla on käytössään etuohjelma, jossa kumppani saa alennuksia käyttöoikeusmaksuista ja verkkokoulutuksista suoritusmäärien mukaan.

ARVOkumppani®

ARVOkumppani® voi valita joko suoriteperusteisen Suoritelisenssin tai kiinteähintaisen Arvolisenssin.

Suoritelisenssissä ARVOkumppani® maksaa koulutuslisenssistä, jonka hinta määräytyy kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan. ARVOkumppani® saa alennuksia suoritemäärien mukaan.

Arvolisenssiin sisältyy ennalta sovittu määrä osallistujakohtaisia kurssisuorituksia, verkkokoulutuksia ja -osuuksia sekä mobiilitodistuksia. Lisenssimaksu suoritetaan kvartaaleittain. Todistuskortit tilataan erillisen hinnaston mukaisesti.

Suoritelisenssin alennusprosentit

Verkkokoulutukset tai yhdistelmäkoulutusten
verkko-osuudet (kpl)
Kumppani
(perushinta)
Kumppani
(erityishinta)
ARVOkumppani®
(perushinta)
ARVOkumppani®
(erityishinta)
1-50 * * 20 20
51-100 * * 25 25
101-250 10 10 25 25
251-500 10 10 30 30
501-750 25 25 40 40
751-1 000 25 25 50 50
1 001- 25 25 60 60
Kurssisuoritukset (kpl)
1-50 * * * *
51-100 * * 5 *
101-250 * * 7,5 *
250-500 * * 10 *
501-750 * * 15 5
751-1 000 * * 20 5
1 001-5 000 5 * 20 5

Alennusprosentti koskee ko. suoritusmäärää ja seuraavan portaan alennusprosentti ei nosta pienempien määrien alennusta takautuvasti.

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma

Edut koulutusyrityksille

Punainen Risti Ensiavun kumppanina yrityksenne saa oikeuden kouluttaa sertifioituja ja tavaramerkein suojattuja SPR ensiapukursseja.

Edut yhdistyksille

Punainen Risti Ensiapu tarjoaa yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille helpon tavan kouluttaa vapaaehtoistoimijoilleen ensiaputaitoja ja palkita ensiapukurssin käyneet Suomen tunnustetuimmalla ensiapupätevyydellä.

Edut oppilaitoksille

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma tarjoaa oppilaitosten käyttöön valmiit, tieteelliseen tietoon ja asiantuntijatyöhön perustuvat koulutusmateriaalit ja suurtenkin ryhmien kouluttamiseen soveltuvat koulutusmenetelmät.

Edut työterveyshuoltoon

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma tarjoaa työterveyshuollon organisaatioiden käyttöön valmiit koulutusmateriaalit ja erilaisille asiakasyrityksille soveltuvat koulutusmenetelmät.