TIEDOTE: Sovinto syntynyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n ja Uskalla Auttaa Oy:n välillä - Lue täältä lisää >

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset perustuvat tutkittuun sekä ajantasaiseen tietoon ja ovat asiantuntijoiden kehittämiä.

SPR ensiapukursseja on saatavana erilaajuisin sisällöin ja eri toteutusmuodoin – kaikki kurssinimikkeet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, kurssisisällöt kolmannen osapuolen sertifioimia ja koulutuksesta saa aina SPR ensiaputodistuksen. 

Korkeaa laatua, todistettua vastuullisuutta

Valitessasi SPR ensiapukurssin voit luottaa, että saamasi tieto on varmistettua ja ajantasaista.

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien mukaiset koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon, ja asiantuntijamme päivittävät sisältöjä jatkuvasti vastaamaan viimeisimpiä ohjeita.

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisten ensiapukoulutusten sisällöt noudattavat kansallisesti hyväksyttyjä ensiapuohjeita, jotka perustuvat kansainvälisiin ohjeistuksiin (International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR, European Resuscitation Council ERC).

Jokainen käyty SPR ensiapukurssi vahvistaa yhteiskuntamme turvallisuutta. Kanssamme olet osa tärkeää avun ketjua.

Suomen tunnustetuin pätevyys

Kaikista koulutuksista saa Suomen tunnustetuimman pätevyyden ja SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Korkealaatuiset koulutukset

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat kolmannen osapuolen sertifioimia ja niiden sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon.

Ammattitaitoiset kouluttajat

SPR ensiapukurssien kouluttajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Jokaisella kouluttajalla on terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus sekä Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®-pätevyys.

Vastuullinen toimija

Olemme osa Suomen Punaista Ristiä ja toimimme järjestön arvojen ja eettisten periaatteiden pohjalta. Tuottomme menee Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan tukemiseen.

Punainen Risti Ensiapu on Suomen johtava ensiapukoulutuksen asiantuntija, jonka toimintaa ohjaavat laatu ja vastuullisuus.

Tutustu SPR ensiapukoulutuksiin

SPR ensiapukursseilta saa taitoja ja rohkeutta toimia niin arjen pienemmissä tapaturmissa kuin henkeä uhkaavissa tilanteissa. Kurssien sisällöt noudattavat kansallisesti hyväksyttyjä ensiapuohjeita, ovat asiantuntijoiden tuottamia ja niitä kehitetään jatkuvasti. 

SPR ensiapukursseja on eri laajuisia, ja ne voidaan toteuttaa eri toteutusmuodoin. Kaikki koulutukset sisältävät hätäensiavun ja elvytyksen aiheet. Koulutukset ovat vuorovaikutteisia sekä toiminnallisia. Koulutuksia järjestetään lähi-, verkkokoulutuksena sekä näiden yhdistelmänä. 

Kaikki SPR ensiapukurssit ovat sertifioituja ja niistä saa aina SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat sertifioituja ja kurssinimikkeet tavaramerkkisuojattuja. SPR ensiapukoulutusten laadun valvonnasta ja auditoinnista vastaa kolmas osapuoli. Tunnistat ne SPR-etuliitteestä ja voit luottaa ensiapukoulutuksen laatuun.

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita verkkototeutuksena. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® -verkkokoulutus toimii ensiavun kertauskurssina, jolla voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® todistuksen voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Kurssi sopii tärkeimpien henkeä pelastavien hätäensiavun tietojen ja taitojen oppimiseen ja ensiapuosaamisen varmistamiseen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä.

Sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin
  käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy

Kurssin kesto: 4 x 45 min

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® -koulutus toimii ensiavun kertauskurssina, jolla voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® todistuksen voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Kurssi sopii tärkeimpien henkeä pelastavien hätäensiavun tietojen ja taitojen oppimiseen ja ensiapuosaamisen varmistamiseen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä.

Sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin
  käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto: 4 x 45 min

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita verkkototeutuksena. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -verkkokoulutus toimii ensiavun kertauskurssina, jolla voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistuksen voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Kurssi sopii tärkeimpien henkeä pelastavien hätäensiavun tietojen ja taitojen oppimiseen kattavasti ja ensiapuosaamisen varmistamiseen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä.

Sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin
 • käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu

Kurssin kesto: 8 x 45 min

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -koulutus toimii ensiavun kertauskurssina, jolla voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® todistuksen voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Kurssi sopii tärkeimpien henkeä pelastavien hätäensiavun tietojen ja taitojen oppimiseen kattavasti ja ensiapuosaamisen varmistamiseen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä.

Sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin
 • käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto: 8 x 45 min

SPR Ensiapukurssi EA 1® on Suomen suosituin ja tunnetuin ensiavun peruskurssi, jossa harjoitellaan kattavasti erilaisia ensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Koulutus sopii ensiavun aiheiden oppimiseen monipuolisesti ja varmistamaan ensiapuosaaminen ilmeisen tapaturmariskin ympäristössä.

Sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin
  käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma,
 • nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto: 16 x 45 min

SPR Ensiapukurssi EA 2® on ensiaputaitoja syventävä ensiavun jatkokurssi, jossa harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Kurssin pohjatietovaatimuksena on voimassaoleva SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus. SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Koulutus sopii SPR Ensiapukurssi EA 1® -pätevyyden omaavalle jo opittujen ensiaputaitojen syväntämiseen. Kurssi vahvistaa ensiapuosaamista erityisen tapaturmariskin työ- ja harrastusympäristössä.

Sisältö

 • hätäensiavun kertaus
 • lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • ensiarvio
  – tapahtumatiedot
  – vammamekanismi
  – tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • ensiapuasennot ja tarkkailu
 • murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto: 8 x 45 min

Löydä lähin toimija ensiavun oppimiseen

Laaja kumppaniverkostomme tarjoaa laadukasta Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaista, sertifioitua ja tavaramerkkisuojattua SPR ensiapukoulutusta ympäri Suomen.

Hae täältä

Nuori, kiharatukkainen nainen seisoo etualalla hymyillen kameraan ja kansio kädessään. Taustalla kaksi henkilöä istuvat sohvaryhmässä, pöydällä on kukkia ja hedelmiä.