Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin nettisivuihimme!

Edut oppilaitoksille

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma tarjoaa oppilaitosten käyttöön valmiit, tieteelliseen tietoon ja asiantuntijatyöhön perustuvat koulutusmateriaalit ja suurtenkin ryhmien kouluttamiseen soveltuvat koulutusmenetelmät.

Kumppaniedut oppilaitoksille

Suomen tunnustetuimmat ensiapupätevyydet

Oppilas saa ensiapukurssisuorituksestaan Suomen tunnustetuimman ensiapupätevyyden, joka tukee oppilaan siirtymistä työelämään. Opettajille Punainen Risti Ensiapu tarjoaa opetustyön tueksi muun muassa henkilökohtaista neuvontaa, lisäkoulutusta ja kouluttajatapaamisia.

Yhteistyömahdollisuudet

Kumppaninamme oppilaitoksella on käytössään Punainen Risti Ensiavun laajan asiantuntijaverkoston tuki sekä mahdollisuus yhteistyöhön Punaisen Ristin ammattitaitoisen SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®– ja SPR Hätäensiavun kouluttaja HEK®– verkoston kanssa.

Yhdistä kurssi ja liiketoiminta

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden yhdistää oppilaille järjestettävät ensiapukurssit ja koulutuksilla tehtävä liiketoiminta. Kumppaninamme saatte oikeuden myydä SPR ensiapukursseja myös asiakkaillenne.

Punainen Risti Ensiavun brändin ja valmiit materiaalit

Myynnin ja markkinoinnin tueksi saatte käyttöönne vahvan ja tunnetun Punainen Risti Ensiavun brändin ja valmiit materiaalit.

ARVOkumppani-edut

Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani-malli mahdollistaa oppilaitokselle mahdollisimman tehokkaan tilojen ja kouluttajaresurssien käytön. ARVOkumppani saa suuremman alennuksen verkkokoulutuksista, jolloin esimerkiksi suurten ryhmien kouluttaminen SPR yhdistelmä- ja verkkokoulutuksilla vapauttaa aikaa muuhun opetustyöhön.

ARVOkumppanin lisäedut

ARVOkumppani saa myös käyttöönsä laajemman koulutusvalikoiman ja materiaalipankin. Lisäksi ARVOkumppani saa lukuisia muita etuja, kuten 25 prosentin alennuksen SPR ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksista.

Kumppanuusohjelmat oppilaitoksille

Oppilaitos voi ryhtyä Punainen Risti Ensiavun kumppaniksi kahdella eri mallilla.

Kumppani

Suoriteperusteinen lisenssimaksu, jonka hinta määräytyy kuukausittaisten suoritusten mukaan. Kumppania laskutetaan kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan.

Kumppanilla on käytössään etuohjelma, jossa kumppani saa alennuksia käyttöoikeusmaksuista ja verkkokoulutuksista suoritusmäärien mukaan.

Suoritelisenssi sisältää

 • koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminin käyttö
 • mobiilitodistukset kurssilaisille (todistuskortit erillisestä maksusta)
 • oikeus tavaramerkkisuojattujen SPR ensiapukurssien toteuttamiseen
 • ajantasainen materiaalipankki SPR ensiapukurssien kouluttamiseksi lähi-, etä- tai yhdistelmätoteutuksina
 • asiakaspalvelu ja tuki koulutustyöhön
 • ensisijaisuus SPR ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksiin
 • oikeus SPR ensiapukurssien brändin hyödyntämiseen markkinoinnissaan

ARVOkumppani

ARVOkumppani sitoutuu järjestämään ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, tavaramerkein suojattuja ensiapukursseja. ARVOkumppani voi järjestää myös muita koulutustilaisuuksia, kuten lyhyitä ensiapuaiheisia luentoja. Koulutukset eivät saa vastata sisällöltään tai pituudeltaan tavaramerkittyjä SPR ensiapukursseja.

Kaikki Punainen Risti Ensiavun kumppanit voivat hakea ARVOkumppaniksi. ARVOkumppaniksi hakeminen alkaa tapaamisella kumppanuuspäällikkömme kanssa. Tapaamisessa pääset tutustumaan tarkemmin ARVOkumppani-etuihin ja lisenssihintoihin.  Varaa sinulle sopiva aika kumppanuuspäälliköllemme.

ARVOkumppani voi valita joko suoriteperusteisen Suoritelisenssin tai kiinteähintaisen Arvolisenssin.

 

Suoritelisenssi

Suoritelisenssissä ARVOkumppani maksaa kuukausittaisten koulutusmääriensä mukaisesti käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuja. ARVOkumppani saa alennuksia näistä maksuista suoritemäärien mukaisesti.

Arvolisenssi

Arvolisenssiin sisältyy ennalta sovittu määrä osallistujakohtaisia kurssisuorituksia, verkkokoulutuksia ja -osuuksia ja mobiilitodistuksia. Lisenssimaksu suoritetaan kvartaaleittain.

Kysy lisää tai hae ARVOkumppaniksi!

Voit varata sinulle sopivan ajan kumppanuuspäälliköllemme.

ARVOkumppanin lisäedut

 • ARVOkumppani-tunnuksen käyttöönsä
 • merkittävän hyödyn Punainen Ristin Ensiavun toteuttamasta ARVOkumppani-brändiviestinnästä
 • lisää näkyvyyttä eri medioissa
 • tukea myyntiin ja markkinointiin
 • mahdollisuuden hyödyntää laajentuvaa koulutustarjontaa
 • tulevaisuudessa ARVOkumppanien oma materiaalipankki käytössä
 • henkilökohtaista neuvontaa ja tukea koulutustyöhön
 • uusia verkostoitumismahdollisuuksia
 • mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa SPR ensiapukurssien kehitystyöhön
 • 25 % alennus SPR ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksista