YHTEYSTIEDOT

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä liittyen ensiapukoulutusten järjestämiseen, olethan yhteydessä oikeaan tahoon.

* CA-järjestelmän teknisiin kysymyksiin, korttitoimituksiin ja ensiapupätevyyksiin saat apua ja neuvoja sähköpostitse osoitteessa help@competenceadmin.com sekä puhelimella numerosta 010 239 9098. Tekninen palvelu on avoinna arkisin klo 8-12.

* Ensiavunkouluttajakoulutuksiin (perus- ja täydennyskoulutukset), kouluttajien materiaalien käyttöön, koulutusten toteutukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvoja sähköpostitse osoitteessa ensiaputodistus@redcross.fi

* Kumppaniksi lähtemiseen tai kumppanina toimimiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kumppanuustukeen sähköpostitse osoitteessa ensiaputodistus@redcross.fi tai varaamalla Teams-keskusteluajan kumppanuuspäälliköllemme.

* Laskutukseen liittyvät kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ensiaputodistus@redcross.fi

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous ja hallitus

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous on korkein päättävä elin, joka valitsee osakkaiden nimeämät henkilöt yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta toiminnasta. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Punainen Risti Ensiavun hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin.
Punainen Risti Ensiavun hallitukseen kuuluu omistajan, eli Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien edustajat, sekä laajan kokemuksen omaavia terveydenhuollon ja liike-elämän edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja

Elina Piispanen, hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenet
Maaret Castrén, toimialajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Kaisa Höijer, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri
Ilpo Kiiskinen, viestintäjohtaja, Suomen Punainen Risti
Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, SPR Kaakkois-Suomen piiri
Max Lindholm, piirihallituksen varapuheenjohtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri

Kristiina Kumpula, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus
Anne Pellinen, toimitusjohtaja, sihteeri