Etsitkö organisaatiollesi ensiapukoulutusta? Tutustu täällä SPR ensiapukursseihin ja löydä lähin toimija >

Edut työterveyshuollon toimijoille

Punainen Risti Ensiavun Kumppanuusohjelma tarjoaa työterveyshuollon organisaatioiden käyttöön valmiit, tieteelliseen tietoon ja asiantuntijatyöhön perustuvat koulutusmateriaalit ja erilaisille asiakasyrityksille soveltuvat koulutusmenetelmät.

Kumppaniedut työterveyshuollon organisaatioille

Sähköinen pätevyysrekisterijärjestelmä ja ensiaputodistusten toimitukset

SPR ensiapukurssin suorittaneet kirjataan sähköiseen pätevyysjärjestelmään, jolloin pätevyystiedot ovat aina ajan tasalla. Kurssilainen saa suorituksestaan Suomen tunnustetuimman ensiapupätevyyden.

Joustavat ja kustannustehokkaat ensiapukurssit

Kumppaninamme organisaatiollanne on käytössään Punainen Risti Ensiavun laajan asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä toteutetut, säännöllisesti päivittyvät koulutusmateriaalit. Tarjoamme kumppaneillemme mahdollisuuden SPR verkko- ja yhdistelmäkoulutusten hyödyntämiseen asiakasyritysten henkilökuntaa kouluttaessanne.

Jatkuva tuki ensiapukoulutusten järjestämisessä

Punainen Risti Ensiapu tarjoaa kattavat tuki- ja neuvontapalvelut kumppaneilleen ja kumppaniorganisaatioissa työskenteleville Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®:lle.

SPR Ensiapukurssien maine ja jatkuvuus

Myynnin ja markkinoinnin tueksi saatte käyttöönne Punaisen Ristin tavaramerkein suojatut ensiapukurssit ja niiden valmiin markkinointimateriaalin.

ARVOkumppani®-edut

ARVOkumppani® hyötyy paitsi Punainen Risti Ensiavun tekemästä yleisestä SPR ensiapukurssien markkinoinnista, myös erityisesti ARVOkumppani®-verkostoa esiin nostavasta vaikuttamis- ja brändityöstä.

ARVOkumppani®-toimijan lisäedut

ARVOkumppani® saa käyttöönsä laajemman koulutusvalikoiman ja materiaalipankin, jotka tekevät ensiapukurssien toimialakohtaisesta räätälöinnistä helppoa ja tehostavat koulutustyötä.

Kaksi henkilöä istuvat valoisassa tilassa nojatuoleissa ja keskustelevat hymyillen ja käsillään elehtien. Toisella on sylissään tietokone. Taustalla näkyy ensiapulaukku.

Kumppanuusohjelma työterveyshuollolle

Työterveyshuollon organisaatio voi ryhtyä Punainen Risti Ensiavun kumppaniksi kahdella eri mallilla.

Kumppani

Suoriteperusteinen lisenssimaksu, jonka hinta määräytyy kuukausittaisten suoritusten mukaan. Kumppania laskutetaan kuukausittain toteutuneiden SPR ensiapupätevyyksien ja verkkokoulutusten mukaan.

Kumppanilla on käytössään etuohjelma, jossa kumppani saa alennuksia käyttöoikeusmaksuista ja verkkokoulutuksista suoritusmäärien mukaan.

Lähde kumppaniksi

Punaisen Ristin kolme työntekijää istuvat neuvottelupöydän äärellä ja katsovat tietokonetta. Yksi henkilö seisoo ison näytön ja fläppitaulun edessä. Pöydällä on tavaroita ja huoneen katossa kaiutin.

Kumppanin lisenssiin sisältyy

 • koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminin käyttö
 • mobiilitodistukset kurssilaisille (todistuskortit erillisestä maksusta)
 • oikeus tavaramerkkisuojattujen SPR ensiapukurssien toteuttamiseen
 • ajantasainen materiaalipankki SPR ensiapukurssien kouluttamiseksi lähi-, etä- tai yhdistelmätoteutuksina
 • asiakaspalvelu ja tuki koulutustyöhön

ARVOkumppani®

ARVOkumppani® sitoutuu järjestämään ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, tavaramerkein suojattuja ensiapukursseja. ARVOkumppani® voi järjestää myös muita koulutustilaisuuksia, kuten lyhyitä ensiapuaiheisia luentoja. Koulutukset eivät saa vastata sisällöltään tai pituudeltaan tavaramerkkisuojattuja SPR ensiapukursseja.

Kaikki Punainen Risti Ensiavun kumppanit voivat hakea ARVOkumppani®-tunnusta. ARVOkumppani®-toimijaksi hakeminen alkaa tapaamisella kumppanuuspäällikkömme kanssa. Tapaamisessa pääset tutustumaan tarkemmin ARVOkumppani®-etuihin ja lisenssihintoihin. Varaa sinulle sopiva aika kumppanuuspäälliköllemme.

ARVOkumppani® voi valita joko suoriteperusteisen Suoritelisenssin tai kiinteähintaisen Arvolisenssin.

 

Mies ja nainen käyvät keskustelua ARVOkumppanuus® -jäsenyydestä SPR:n kumppanuuspäälikön kanssa. Taustalla on moderni toimisto, jossa on valkoiset seinät.

Suoritelisenssi

Suoritelisenssissä ARVOkumppani® maksaa kuukausittaisten koulutusmääriensä mukaisesti käyttöoikeus- ja verkkokoulutusmaksuja. ARVOkumppani® saa alennuksia näistä maksuista suoritemäärien mukaisesti.

Arvolisenssi

Arvolisenssiin sisältyy ennalta sovittu määrä osallistujakohtaisia kurssisuorituksia, verkkokoulutuksia ja -osuuksia ja mobiilitodistuksia. Lisenssimaksu suoritetaan kvartaaleittain.

ARVOkumppani®-toimijan lisäedut

 • ARVOkumppani®-tunnuksen käyttöönsä
 • merkittävän hyödyn Punainen Ristin Ensiavun toteuttamasta ARVOkumppani®-brändiviestinnästä
 • lisää näkyvyyttä eri medioissa
 • tukea myyntiin ja markkinointiin
 • mahdollisuuden hyödyntää laajentuvaa koulutustarjontaa
 • tulevaisuudessa ARVOkumppani®-materiaalipankki, joka tekee kurssien räätälöinnistä helppoa
 • henkilökohtaista neuvontaa ja tukea koulutustyöhön
 • mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa SPR ensiapukurssien kehitystyöhön
 • 25 % alennus SPR ETK-koulutus® -tapahtumista