Laadukas ensiapukoulutus on tärkeä osa siviilipalvelusta

Kaksi siviilipalveluskeskuksen henkilöä ensiavun harjoittelussa. Toinen henkilö makaa lattialla ja toinen kääntää häntä kylkiasentoon.

Siviilipalveluskeskus kouluttaa ensiapua palvelusvelvollisille Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisilla kursseilla.  Päivittyvä opetusmateriaali ja Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® -täydennyskoulutus pitävät palveluskeskuksen omien kouluttajien ja samalla myös koulutettavien osaamisen kunnossa. Keskus on Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani®, mikä tuo keskukselle muun muassa taloudellista hyötyä.

Kyky antaa ensiapua hädässä olevalle kanssaihmiselle on meille kaikille tärkeä taito. Jokaisessa kodissa ja työpaikassa pitäisi olla ensiaputaitoisia ihmisiä. Niinpä on luonnollista, että ensiapukoulutus on myös osa Lapinjärvellä toimivan Siviilipalveluskeskuksen toimintaa. Jokainen siviilipalvelusvelvollinen suorittaa vähintään SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen palvelusjaksonsa aikana.

SPR ensiapukoulutuksilla on meillä pitkät perinteet, sillä koulutukset perustuvat toimiviin standardeihin ja tärkeisiin ensiapurutiineihin.

Siviilipalveluskeskuksen koulutusasiantuntija Marke Kuosa istumassa pöydän ääressä.
Marke Kuosa, koulutusasiantuntija, Siviilipalveluskeskus.
Kuva: Eemeli Hokka

”Velvolliset lähtevät meiltä peruskoulutuksen jälkeen eri puolille maata omiin palveluspaikkoihinsa. Kaikilla on silloin takanaan samat hyödylliset koulutukset monesta eri asiasta, muun muassa ensiavun antamisesta.

SPR ensiapukoulutuksilla on meillä pitkät perinteet, sillä koulutukset perustuvat toimiviin standardeihin ja tärkeisiin ensiapurutiineihin. Koulutusaineisto on helppoa räätälöidä kullekin kurssille sopivaan muotoon – samalla kuitenkin varmistaen, että kaikki olennainen varmasti käsitellään”, huomauttaa Siviilipalveluskeskuksen koulutusasiantuntija Marke Kuosa.

Hän on yksi Lapinjärvellä työskentelevästä 12 koulutusasiantuntijasta, joista myös kaksi muuta toimivat ensiapukouluttajina. Heidän apunaan on lisäksi myös useampi vieraileva ensiapukouluttaja.

ARVOkumppani® saa monia etuja

Siviilipalveluskeskus on tehnyt yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa jo vuosikymmenien ajan. Tänä vuonna yhteistyö on siirtynyt uudelle tasolle, kun keskus on tullut mukaan Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani®-ohjelmaan.

”Asia on vielä melko uusi, mutta jonkun verran muutoksia on yhteistyössä jo näkynyt. Koulutusmäärämme ovat vuosittain suuria, minkä ansiosta taloudellinen hyöty kumppanuudesta kertautuu meidän kohdallamme. Pääsemme myös etunojassa päivittämään ammattitaitoamme, kun saamme kaiken koulutusmateriaalin ensimmäisten joukossa. Nyt meillä on aikaisempaa suoremmat yhteydet Punainen Risti Ensiapuun ja siellä tietty nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa voimme hoitaa asioitamme”, listaa Kuosa ARVOkumppani®-toimijuuden etuja.

Fyysistä ja henkistä ensiapua

Kun kurssilainen valitsee ja päätyy Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani®-toimijan järjestämään koulutukseen, voi hän luottaa siihen, että koulutus on toteutettu SPR ensiapukoulutusten laatustandardeilla ja osallistujat saavat aina koulutuksesta valtakunnallisesti tunnustetuimman ensiapupätevyyden.

Siviilipalveluskeskuksen Kuosa kiittää SPR ensiapukoulutusten sisältöä, sillä niissä huomioidaan fyysisen ensiavun lisäksi myös henkisen tuen tarve. Tätä korostetaan kaikille velvollisille.

Palveluspaikat ovat eri puolilla Suomea ja monella eri toimialalla. Kaikkialla on hyvä olla ihmisiä, joilla on ensiavun fyysiset ja henkiset perustaidot tuoreina mielessä.

”Monet jatkavat ensiapukoulutuksissa käyntejään myös palvelusajan jälkeen. Jotkut ihmiset saavat ensiapukoulutuksista kipinän jatkokouluttaa itseään terveydenhoidon eri ammatteihin”, kertoo Kuosa. Hänellä itsellään on sisätautien ja kirurgisen sairaanhoitajan sekä ensihoitajan (AMK) koulutus sekä kokemusta käytännön ensihoitotyöstä.

Ensiapua kaikille, myös läheisille

Siviilipalveluskeskuksen Lapinjärven tiloissa on ensiapukoulutuksille erinomaiset mahdollisuudet. Sisätiloista löytyy erilaisia ja erikokoisia luokkahuoneita, joissa käydään läpi sekä ensiaputaitojen teoriaa että käytäntöjä. Lapinjärvellä koulutettavien käytössä on lähes parikymmentä elvytysnukkea, joiden avulla voidaan harjoitella painelu-puhalluselvytystä. Sydäniskuri-harjoituslaitteitakin on käytössä toistakymmentä.

”Jokaiselle kurssilaiselle on oma nukkensa, jolloin kenenkään ei tarvitse odotella sivussa omaa vuoroaan. Meillä on myös onnettomuusauto, jonka avulla voidaan harjoitella ensiavun antamista todellisuutta vastaavassa tilanteessa tien päällä”, kuvailee Kuosa.

Osa koulutuksista järjestetään paikan päällä ja osa verkkokoulutuksena. Suurimmalle osalle koulutetuista opetus toteutetaan hybridimallin mukaan, johon sisältyy yksi lähikoulutuspäivä ja lisäksi verkko-opiskelua.

”Meidän tarjoama ensiapukoulutus on tärkeää koulutettavan palveluspaikan, mutta myös heidän läheistensä kannalta. Olen saanut muutamalta kouluttamaltani henkilöltä sähköpostia, jossa he kiittävät koulutukseen osallistumistaan, kun ovat onnistuneet pelastamaan oman äitinsä tai isänsä hengen. Tuollainen palaute lämmittää tietysti ensiapukouluttajaa aivan erityisesti.”


Siviilipalveluskeskus logo, jossa sininen ja vihreä puolikaari yllä, keskellä keskuksen nimi suomeksi ja ruotsiksi ja sen alla sana Lapinjärvi suomeksi ja ruotsiksi.

Siviilipalveluskeskus on valtakunnallinen siviilipalveluskeskus Itä-Uudellamaalla Lapinjärvellä. Keskus järjestää siviilipalvelusvelvollisten neljän viikon koulutusjakson ja huolehtii siviilipalvelushallinnosta yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tutustu lisää täällä.